‘400 jaar Doopsgezinde gemeente Aardenburg’ thema najaarsbijeenkomst DHK 29-11-2014 te Aardenburg

De dag behelst o.a.: een rondetafelgesprek over en presentatie van het jubileumboek over de geschiedenis van de gemeente, met daarin opgetekende getuigenissen van gemeenteleden, gevolgd door rondleiding door het stadje, een orgelconcert en een tentoonstelling over de doperse geschiedenis, in het bijzonder die van Aardenburg.
Plaats van samenkomst voor het eerste gedeelte van het programma is:
Hotel In Den Rooden Leeuw, Kaai 3, Aardenburg. (0117-851151)

De kosten voor deze dag bedragen €15,00 inclusief koffie/thee en lunch
Niet-DHK-leden kunnen zich aanmelden (vóór 15 november 2014) door een e-mail te sturen naar: secretaris@DHKonline.nl  met de vermelding:
dat men zich opgeeft voor de Najaarsbijeenkomst op 29 november te Aardenburg, en natuurlijk naam, adres, postcode,woonplaats
of men kan bellen met Yvonne Melis tel. 0641391029

Het programma van de dag ziet er als volgt uit:

10.30 Aanmelding en inloop met koffie en thee
11.00 Opening door dagvoorzitter PIET VISSER
11:05 Welkom door de voorzitter van de kerkeraad van DG Aardenburg RITA VAN HERMON
11:10 Ronde tafelgesprek onder leiding van journalist en historicus JAN VAN DAMME
over heden en verleden van de Doopsgezinde Gemeente Aardenburg, het jubileum en het jubileumboek.
Met als gesprekspartners: ESTELLE SLEGERS HELSEN, erfgoeddeskundige en auteur van de getuigenissen in het jubileumboek; MARIJN VERMET, predikant van de DG Aardenburg; ANDRE BAUWENS, vice-voorzitter van de Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen, en auteur van het jubileumboek.
12:10 Aanbieding van het jubileumboek
12:20 LUNCH
13:20 Rondleiding door Aardenburg door drie stadsgidsen
14:50 Orgelconcert in de Vermaning door organist Jochanan van Driel
15:10 Bezichtiging van de tentoonstelling en jubileumborrel (aangeboden door DG Aardenburg)
16:00 Afsluiting

Voor informatie over de tarieven van het hotel In den Rooden Leeuw is er ook:
www.indenroodenleeuw.nl.
info@indenroodenleeuw.nl
0117-851151.

De DOOPSGEZINDE HISTORISCHE KRING krijgt EEN NIEUWE WEBSITE !

Sinds het najaar van 2013 wordt naarstig gebouwd aan een nieuwe website voor de Doopsgezinde Historische Kring. Het Leidse ‘ab-c media’, dat zich gespecialiseerd heeft in sites voor instellingen die cultureel erfgoed ontsluiten of bestuderen doet het design. De nieuwe site zal in november 2014 online gaan. De presentatie is op 29 November, in Aardenburg, tijdens de najaarsbijeenkomst van de DHK.
Na verloop van tijd zullen de meeste ‘Doperse Bijdragen nieuwe reeks’ op die nieuwe site te lezen zijn. Aanvankelijk nog als verse scans en iets later in een volledig op scanfouten gecorrigeerde en daardoor probleemloos doorzoekbare versie. Het is de bedoeling dat ook de artikelen uit de oorspronkelijke, 19e eeuwse reeks Doperse Bijdragen, uiteindelijk via deze site raadpleegbaar zullen zijn. Daarmee zal in een klap een flink extra stuk Doperse geschiedschrijving, die lange tijd moeilijk te vinden was, beschikbaar komen.

Promotie Froukje Pitstra op biografie Anne Zernike

Op donderdag 3 juli 2014, om 9.00 uur ’s ochtends, vindt in het Academiegebouw van de Rijks Universiteit Groningen, Broerstraat 5, te Groningen. de promotie plaats van Froukje Pitstra op een biografisch onderzoek naar Anne Zernike.

Het proefschrift (links het omslag van de handelseditie) heeft als titel:

Ontelbare enkelvouden’.
Dr. Anne Mankes-Zernike (1887-1972):
een biografie

Op de websites van de RUG lezen we de volgende informatie over het proefschrift:

“Anne Zernike (1887-1972) leefde in de tumultueuze eerste helft van de twintigste eeuw. Een tijd waarin ze uitgroeide tot een publiek figuur, als eerste Nederlandse predikante (in de doopsgezinde gemeente Bovenknijpe)“.
In de biografie komen de volgende perioden aan de orde: “de periode rondom haar aantreden als Doopsgezinde predikante in 1911 en haar huwelijksjaren (1915-1920), alsook haar jeugdjaren in Amsterdam en haar lange leven in Rotterdam, als voorgangster van een afdeling van de Nederlandse Protestantenbond“.
Daarnaast worden “de vele facetten van haar rijke, complexe leven opgeroepen en beschreven: haar liefde voor de kunsten, haar opvatting over het predikantschap van vrouwen en over de vrouwenbeweging, haar worsteling met het pacifisme en haar radicale opvattingen over vrijzinnigheid en geloof.
Anne Zernike bewoog zich over alle ‘verzuilde’ verbanden heen in verschillende politieke en maatschappelijke stromingen.”

Zernike werd in 1911, in de doopsgezinde gemeente Bovenknijpe, de eerste vrouwelijke (doopsgezinde) predikant in Nederland, nadat zij eerder proponent was geworden aan het Doopsgezind Seminarie en zich daarvoor al had laten dopen in de Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam. Opmerkelijk genoeg heeft dat Pitstra niet verhinderd als stelling 8 bij haar proefschrift te poneren:

Anne Zernike heeft zichzelf nooit beschouwd als doopsgezind predikante.
Vgl. Bondsnieuws. Orgaan van de N.P.B-afdeling Linker Maasoever, juli-oktober 1948.

Zie ook de door Omrop Fryslân geproduceerde documentaire over (Pitstra’s studie naar) Anne Zernike, met zwijgend geacteerde scènes van Zernike in haar 1e gemeente Bovenknijpe. De documentaire heeft Nederlandse ondertitels.

Allernieuwste ‘Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks’, nummer 40 (2014) nu al uit !

Als één van de verrassingen voor de op vrijdag 13 juni 2014 afscheidnemende prof. Piet Visser, werd bekend dat de ‘Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks, nummer 40′ - behorend bij het jaar 2014 - nu al uit is. Dit moest tot de 13e juni een goed bewaard geheim blijven, aangezien het de bedoeling was het als extra cadeau aan de persoon Piet Visser en aan diens wetenschappelijke betekenis op te dragen en na zijn afscheidsoratie aan hem uit te reiken. Dit is gelukt en de - nu emeritus - hoogleraar was erg onder de indruk en zeer verblijd met de eer.
Een groot aantal contribuanten aan dit nummer is - in dubbele zin - bekend van eerdere bijdragen.
Leden (of lidmaten ;-) van de DHK dan wel abonnees van het tijdschrift, krijgen het boekwerk zaterdag 14 juni of één van de volgende dagen in de brievenbus.
Niet-abonnees die aanwezig waren op het afscheidssymposium konden voor € 20 ,- dit nummer verkrijgen en daarmee een lidmaatschap verwerven.

ANNE ZERNIKE: DRIE EVENEMENTEN rondom de eerst vrouwelijke predikant in Nederland

1. Promotie van Froukje Pitstra op een biografisch onderzoek naar Anne Zernike, op 3 juli 2014, in het Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen, getiteld:

Ontelbare enkelvouden’. Dr. Anne Mankes-Zernike (1887-1972): een biografie

2. Tentoonstelling over Anne Zernike’s leven en werk:

Een vrouw in het wondere ambt: Anne Zernike, de eerste vrouwelijke predikant van Nederland

in het Bijbels Museum van 6 juni tot 13 oktober 2014. Het museum, gevestigd aan de Herengracht 366-368 te Amsterdam, is van dinsdag t/m zaterdag geopend van 10.00 tot 17.00 En op zon- en feestdagen van 11.00-17.00.

Tevens biedt het Bijbels Museum in het kader hiervan een Rondleiding met een speciaal arrangement voor groepen.

3. (S)preekwedstrijd bedoeld als een wedstrijd voor vrouwen die een uitdaging zien in Preken zowel als Spreken in het openbaar. De deadline was 6 juni. Maar de drie finalisten komen hun verhaal van 1000 à 1200 woorden persoonlijk en ‘live’ brengen op 15 juni om 11.00 uur in Paradiso, aan de Weteringschans 6-8, de vroegere kerk van de Vrije Gemeente, de plek waar Anne Zernike besloot zelf predikant te worden. Dit alles onder de titel:

“Alle kunst is heilig”: in de voetsporen van Anne Zernike‘,

Bewegende beelden van Gronings doopsgezind gemeenteleven tussen 1950 en 1970

zondag 8 juni 2014 11 uur
Aanstaande Pinksterzondag 8 juni is er om 11 uur, na de kerkdienst, in de Mennozaal achter de kerk aan de Oude Boteringestraat 33, een film te zien die het doopsgezind gemeenteleven in de stad Groningen toont zoals zich dat in de jaren ‘50 en ‘60 afspeelde. Gemeentelid Jan Smook droeg zorg voor digitalisering van de beelden en monteerde ze tot een geheel.

13 JUNI 2014 SYMPOSIUM TER ERE VAN & AFSCHEIDSORATIE DOOR PROF DR PIET VISSER

Op vrijdag 13 juni 2014, om 15.45 uur, houdt Piet Visser in Het Auditorium van de VU, zijn AFSCHEIDSORATIE als hoogleraar geschiedenis van het doperdom en aanverwante stromingen aan de Vrije Universiteit. Titel: “MENNO’S MANCO’S. DE DOOPSGEZINDHEID BINNEN HET MONDIALE MENNONIETISME”.
Om 17.00 zijn er korte toespraken met aansluitend een receptie.
De oratie wordt voorafgegaan door een uitgebreid SYMPOSIUM, van 10 uur ’s ochtends tot 15.00 uur ’s middags, met als thema: “RELIGIOUS MINORITIES AND CULTURAL DIVERSITY IN THE DUTCH REPUBLIC”. U kunt zich aanmelden voor het symposium (graag uiterlijk 9 juni) per email bij v.kok@ads.nl of telefonisch op 020-6230914 bij Vera Kok van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit.

PROGRAMMA:
09.30 - Koffie/thee
10.00 - Welkom door Prof. dr. Wim Janse (decaan van de Faculteit der Godgeleerdheid, VU University Amsterdam)
10.10 - Welkom door de dagvoorzitter Prof. dr. Mirjam van Veen (VU University Amsterdam)
10.15 - 10.45 Prof. dr. Gary Waite (University of New Brunswick) “Radical Religion, the Formation of New ldeas and the Early Enlightenment in the Netherlands, 1570-1640
10.45 - 11.15 Prof. dr. Michael Driedger (Brock University) “Doopsgezinden and Early Modern Dutch Political Culture
11.15 - 11.35 Koffie/thee
11.35 - 12.05 Drs. Adriaan Plak (Conservator Kerkelijke Collecties Universiteit van Amsterdam) “Piets Groote Vischnet in de vijver van het Lusthof
12.05 - 12.30 Discussie
12.30 - 13.45 Pauze (lunch op eigen gelegenheid)
13.45 - 14.15 Drs. Anna Voolstra (VU University) “Lid of lidmaat? Amsterdamse dooppraktijken uit de 17de en 18de eeuw
14.15 - 14.25 Discussie
14.25 - 15.00 Kees Posthumus en Juul Beerda “Schabaelje!” De twee behoorlijk obscure broertjes Schabaelje bestormen met succes de markt van de religieuze literatuur. Hun ‘Lusthof is een regelrechte bestseller in de zeventiende eeuw en lang daarna. Pas ontdekte historische bronnen werpen een nieuw en soms ontluisterend licht op de Schabaeljes. Het is de hoogste tijd voor het ware verhaal achter twee doopsgezinde doordouwers.
15.00 - Afsluiting van het symposium

15.45 - Afscheidsoratie Prof. dr. Piet Visser (VU, Amsterdam) “Menno’s manco’s. De doopsgezindheid binnen het mondiale mennonietisme

17.00 - korte toespraken

aansluitend receptie
Het geheel vindt plaats in Het Auditorium, in het hoofdgebouw van de VU, aan De Boelelaan 1105 - 1081 HV Amsterdam.

Voor een routebeschrijving voor auto of openbaar vervoer naar het hoofdgebouw van de VU, kunt u terecht op: http://www.vu.nifiqover-de-vu/contact-routebeschriiving/inciex.asp . Eenmaal binnen loopt u vanaf de hoofdingang van het hoofdgebouw rechts de trap op tot u in de foyer komt en dan weer links de trap op naar het Aulaniveau. Als u hier linksaf loopt, ziet u aan uw linkerzijde het Auditorium.

Voorjaarsbijeenkomst DHK 10 mei 2014 Arboretumkerk, Wageningen - Toelichting en Programma

SYMPOSIUM
DOOPSGEZIND NEDERLAND EN DE TWEEDE WERELDOORLOG
in samenwerking met het Doopsgezind Seminarium
in de Wageningse Arboretum-kerk
Aug. Faliseweg 22   6703 AS  WAGENINGEN

Zie voor Aanmelding voor het symposium en tips voor bereikbaarheid van de kerk HIER
NB
: Leden en deelnemers hebben in deze dag een actief aandeel. Het programma voorziet in ruimte voor eigen inbreng, zowel van verhalen als van spullen over/uit de Tweede Wereldoorlog, die het reilen en zeilen van gemeenten en haar leden betreffen. Laat die geschiedenis niet verloren gaan en deel mee!

Toelichting
In 2015 is het 75 jaar geleden dat Hitler-Duitsland ons land bezette. Daarop vooruitlopend houdt de Doopsgezinde Historische Kring alvast dit jaar, op 10 mei aanstaande, in Wageningen een symposium over hoe doopsgezinden deze duistere tijden zijn doorgekomen. Wij weten er wel het een en ander van, maar de tijd dringt om de laatste getuigen van de oorlogstijd zelf nog te horen.
Want er zijn vragen te over om beantwoord te krijgen.
Minstens zeven predikanten werden in verband met verzetswerk door de Duitsers gearresteerd: twee leraren en twee Seminariumstudenten moesten dat met de dood bekopen.
Vijf doopsgezinde kerken werden verwoest.
Hoe bleef in die tijd het gemeenteleven in stand? Toen in het laatste oorlogsjaar Duitse soldaten de kerk van de gemeente Dantumawoude (Damwâld, Fr.) voor inkwartiering hadden ingevorderd, vond noodgedwongen ernaast in de kerkenkamer de doopdienst plaats.
Hoe rooiden de broeders en zusters het ’so wie so’, langs lijnen van wankel evenwicht?
Hoe komt het toch dat zooveel N.S.B.-ers en Duitschgezinden afkomstig zijn uit onze kringen‘, zo vroegen doperse predikanten zich op 14 mei 1945 tijdens een ringdag in Leeuwarden af?
Wie waren bij ondergrondse activiteiten betrokken? Hoe groot waren de verschillen tussen (rand)stad en platteland, vooral de laatste jaren?
Werd er vanuit Amsterdam, de ADS, een vinger aan de pols gehouden?
Hoe kwamen de andere kerken de oorlog door? Weken de pro- en anti-Duitse sentimenten in onze kring af van de rest van kerkelijk Nederland?

De teksten van de Wageningse lezingen samen met nog meer artikelen over dit thema vormen een WO-II special van de ‘Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks, nummer 41, jaargang 2015′.
Zij zullen allemaal in het herdenkingsjaar 2015 verschijnen. Hoewel dus alweer ‘te laat’, zal dat nummer toch ‘op tijd’ zijn!

Programma
10:30 - Inschrijving en koffie
11:00 - Opening door DHK-voorzitter ANNA VOOLSTRA
11:05 - GERKE VAN HIELE: De Doopsgezinde Gemeente Wageningen
11:25 - [ALLE HOEKEMA] ANNA VOOLSTRA: De Doopsgezinde Gemeente Den Haag
11:45 - HANNELOES PEN: Geertje Pel-Groot en haar heldhaftige daad van verzet
12:05 - Vragen en discussie naar aanleiding van de ochtendlezingen
12:25 - Presentatie van WO II-items
Mw. Pen laat tijdens de lunch stukken uit de oorlog zien van Geertje Pel-Groot. Mogelijk hebt u ook items die het tonen waard zijn. Neem deze mee en leid ze kort in. Tevens kunt u bij ons in de pauze gegevens over uw gemeente achterlaten, die niet verloren mogen raken. Dat betreft bijvoorbeeld namen van mensen die nog geïnterviewd zouden kunnen worden; of vermelding van eigenaren van memoires, dagboeken, brieven, of andere stukken van/over doopsgezinden, hun gemeenten, instellingen e.d., die bewaard zouden kunnen worden in de Doopsgezinde Bibliotheek, of elders).
12:45 - Lunch
14:00 - GABE HOEKEMA: Idealisten of baasjes met een blinde vlek?
14:20 - PIET VISSER: Ds. Mr. Harm H. Gaaikema (Damwâld) en ‘Nederlands herrijzenis’
14:40 - GERT VAN KLINKEN: De herdenking van de dood van dominee Du Croix in doopsgezinde en protestantse context
15:00 - Vragen en discussie naar aanleiding van de middaglezingen
15:20 - Thee
15:40 - Uitwisseling van oorlogsverhalen en -gegevens ter stimulering van verder onderzoek
16:00 - Sluiting

AANMELDING Symposium ‘Doopsgezind Nederland & de Tweede Wereldoorlog’ voorjaarsbijeenkomst DHK i.s.m. Doopsgezind Seminarium op 10 mei 2014 in Wageningen

Op zaterdag 10 mei 2014 worden leden van de DHK en verder alle belangstellenden in het onderhavig onderwerp uitgenodigd om onderstaand symposium, georganiseerd door de DHK in samenwerking met het Doopsgezind Seminarium, (tevens voorjaarsbijeenkomst van de DHK van 2014) bij te wonen in Wageningen.
Het thema is: Doopsgezind Nederland & de Tweede Wereldoorlog. Voor Toelichting en Programma klik HIER

AANMELDING met naam (plus het aantal mensen), adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer, vóór 30 april 2014
telefonisch bij:
Yvonne Melis 06 - 41 39 10 29
of per e-mail naar:
secretaris@DHKonline.nl
kosten: €15,- (incl. koffie, thee en lunch)

lokatieadres: Arboretum-kerk Aug. Faliseweg 22   6703 AS WAGENINGEN

BEREIKBAARHEID:
Openbaar vervoer
Diverse buslijnen vanaf de volgende treinstations:
- Utrecht NS    lijn 50 Connexxion
- Amersfoort NS    lijn 80 Connexxion
- Ede-Wageningen NS lijn 88 Syntus
- Arnhem NS    lijnen 51, 52, 53 Breng
- Rhenen NS    lijn 45 Arriva
Vanaf busstation Wageningen:
- Lopen (10 minuten) langs de Ritzema Bosweg, rechtsaf bij de verkeerslichten, de Arboretumlaan op.
- Buslijn 52 stopt ook op ‘halte Arboretumlaan’ aan zelfde bovengenoemde Ritzema Bosweg.
Voor verdere details zie www.arboretumkerk.nl

39e NUMMER VAN DE ‘DOOPSGEZINDE BIJDRAGEN’ (jaargang 2013) VERSCHENEN !

Het 39e nr. van ‘Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks’, dat eigenlijk hoort bij de jaargang 2013, is met enige vertraging dan nu toch verschenen.

Onderstaand leze men alvast de titels van de artikelen uit deze aflevering die ook deze keer weer gaan over uiteenlopende onderwerpen uit de rijke geschiedenis van de doopsgezinden. Niet-DHK-abonnees kunnen het nummer bestellen bij Uitgeverij Verloren, te Hilversum.

Inhoudsopgave Doopsgezinde Bijdragen 39 (2013)

JELLE BOSMA & PIET VISSER - Redactioneel - pp. 9 t/m 12

ARTIKELEN
ANNA VOOLSTRA - Voor wie het verleden niet kent, is het heden een raadsel. 40 jaar Doopsgezinde Historische Kring - pp. 13 t/m 26
PIET VISSER - Van baksteenbruin naar veelkleurigheid. De metamorfose van de Doopsgezinde Bijdragen gedurende 40 jaar DHK - pp. 27 t/m 50
ADRIAAN PLAK - ‘Gewigtige redenen om sig niet te begeven in den huwelyken staat met de gene die roomsgesind sijn’. Rumspringa in de Doopsgezinde Bibliotheek - pp. 51 t/m 66
EDWIN DE JONG - De huidige Doopsgezinde Gemeente Ouddorp in perspectief - pp. 67 t/m 74
ELMA POSTHUMA-GRINWIS - Een opmerkelijke geschiedenis! De doopsgezinde Gemeente te Ouddorp - pp. 75 t/m 106
GERARD JASPERS & WOUTER MEEDER - Van Zürich tot Emden. De zestiende eeuw in de bibliotheek van de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem - pp. 107 t/m 162
GEOFFREY DIPPLE - Nederlandse doopsgezinden en de doperse bijdrage aan religieuze tolerantie - pp. 163 t/m 174
GARY K. WAITE - Dissidente dopers, creatieve handwerkslieden en het bijzondere godsdienstige en intellectuele klimaat van de Nederlandse Republiek - pp 175 t/m 196
ALEX NOORD - ‘Terwijl men Beeld en Staf der Majesteiten ziet; De Godsdienst, Vryheid, Recht en Wijsheid rust geniet.’ Govert Bidloo (1649-1731), vertrouweling en propagandist van Willem III, stadhouder van de Republiek en koning van Engeland - pp. 197 t/m 220
ERNST HAMM - Doopsgezinde verzamelpunten. Martelaren en instrumenten - pp. 221 t/m 256
WILLEM STUVE - De doopsgezinde gemeenten tussen Vecht en Eem - pp. 257 t/m 274

TEKSTEDITIE
PIET VISSER (ed.) - ‘Ick wou wel dat ick u tongh hadde’. Een gedenkwaardig gereformeerd-mennist godsdienstgesprek over de doop tussen Tieleman Jansz van Braght en Gerardus Aemilius te Oud Beijerland (1663) - pp. 275 t/m 352

RECENSIES
PIET VISSER - Die Schriften des Menno Simons; Gesamtausgabe - pp. 353 t/m 355
PIET VISSER - Abraham Friesen, Reformers, radicals, revolutionaries; anabaptism in the context of the Reformation conflict - pp. 355 t/m 358
PIET VISSER - Paul Valkema Blouw, Dutch typography in the sixteenth century; the collected works - pp. 358 t/m 360
PIET VISSER - Alastair Hamilton, The Family of Love II: Hiël (Hendrik Jansen van Barrefelt); addenda to The Family of Love I. Hendrik Niclaes - pp. 361 t/m 364
BERT DOP - Sebo H. Abels, Geschiedenis der doopsgezinden in de Groninger veenkoloniën en Selwerd [1590-1811] - pp. 364 t/m 368
MIRJAM VAN VEEN - Bart Leeuwenburgh, Het noodlot van een ketter, Adriaan Koerbagh 1633-1669 - pp. 368 t/m 369
PIET VISSER - Alfred R. van Wijk, Van beleren naar beleven; tweehonderd jaar doopsgezinde geloofsopvoeding (1812-2012) - pp. 370 t/m 372
JELLE BOSMA - Hans-Jürgen Goertz, John Howard Yoder - radikaler Pazifismus im Gespräch - pp. 372 t/m 374

SIGNALEMENTEN VAN NIEUWE LITERATUUR - pp. 375 t/m 378

LEDENLIJST -  p. 379
PERSONALIA AUTEURS - pp. 380 t/m 382

9 april 2014 - Lezing over geschiedenis van de doopsgezinden in Holwerd en omgeving

Voor de doopsgezinde gemeente Holwerd-Blija-Ternaard houdt drs. Anna Voolstra, op 9 april 2014, een lezing over de geschiedenis van de doopsgezinden in Holwerd en omgeving. Dit in het kader van het 450 jarig jubileum: de oudste vermeldingen over doopsgezinden in Holwerd en omgeving dateren namelijk uit het jaar 1563.
Aanvang: 19.45 uur.  Toegang: gratis. Locatie: in de doopsgezinde kerk aan de Stationsweg 3 te Holwerd.
Anna Voolstra - historica en voorzitter van de DHK - promoveert dit jaar aan de Vrije Universiteit op een onderwerp uit de geschiedenis van de doopsgezinden.

Inhoudsopgave DB 38 (2012)

INHOUDSOPGAVE Doopsgezinde Bijdragen 38 (2012)

REDACTIONEEL
JELLE BOSMA & PIET VISSER - Redactioneel - pp. 7 t/m 15

ARTIKELEN
AUKE F. DE JONG - zoektocht naar doperse identiteit - pp. 17 t/m 60
PIET VISSER - Eenvoudige deftigheid. Het ideaal en imago van beschaving bij de doopsgezinden in de eerste helft van de negentiende eeuw - pp. 61 t/m 88
BERT DOP - Aandacht voor de doodgewone doopsgezinde dorpsdominee. Over een mislukte poging om beter in de behoeften van kleine plattelandsgemeenten te voorzien - pp. 89 t/m 110
ALFRED R. VAN WIJK - Metamorfosen in het doopsgezind eigene. Twee eeuwen identiteit voorgehouden aan jongeren (1812-2012) - pp. 111 t/m 130
HEIME STOFFELS - Entreebiljet of visitekaartje? Persoonlijke belijdenissen van doopsgezinden geanalyseerd - pp. 131 t/m 166
GERKE J.J. VAN HIELE - Doopsgezinde identiteit? Een eeuw brochures in ADS folders in vogelvlucht - pp. 167 t/m 198
JELLE BOSMA - Hoe meer godsdienst, des te minder heimwee. Over het vertrek rond 1850 van de orthodoxe doopsgezinden uit Balk - pp. 199 t/m 222
RUUD LAMBOUR - Het doopsgezinde milieu van Michiel van Musscher (1645-1705) en van andere schilders in zeventiende-eeuws Amsterdam. Een revisie en ontdekking - pp. 223 t/m 258
GERLOF HOMAN - De Marcus-zending in het voormalige Nederlands Nieuw-Guinea - pp. 259 t/m 270
PIETER POST - Hoedster van het geloof. Over de manier waarop de doopsgezinde ‘ambts’-opvatting en hun gemeentemodel gunstig uitpakten voor de rol van de vrouw - pp. 271 t/m 284

BRONNEN / TEKSTEDITIES
PIET VISSER (ED.) - Kritisch commentaar van een collegiantische kwelgeest. Twee manuscripten en een pamflet van Jan Knol uit de jaren 1655-1659, ingeleid en van aantekeningen voorzien - pp. 285 t/m 350

IN MEMORIAM
PIET VISSER - In memoriam dr. Simon Verheus - pp. 351 t/m 359

RECENSIES
ANNA VOOLSTRA - Maarten Hell & Emma Los, Geboortegrond; vier eeuwen familie Salm - pp. 361 t/m 363
MIRJAM VAN VEEN - Menno, eenmalig magazine / Kracht van een minderheid; doopsgezinden in Nederland / Gedoopt! Vijf eeuwen doopsgezinden in Nederland - pp. 363 t/m 364
PIET VISSER - Willem de Bakker, Michiel Driedger & James Stayer, Bernhard Rothmann and the reformation in Münster, 1530-1535 - pp. 364 t/m 367
PIET VISSER - Alle G. Hoekema & Hanspeter Jecker (red), Geloof en traditie beproefd; geschiedenis van dopers Europa ca. 1800-2000 - pp. 367 t/m 369
PIET VISSER - De Caeskopers; een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw - pp. 369 t/m 372
PIET VISSER - Alle G. Hoekema & Elisabeth J.T. Brussee-Van der Zee (eds.), ‘Bloembollen’ voor Westerbork - pp. 372 t/m 375
YME KUIPER - De roots van de Hollandse Fehrs uit de Oude Kolonie. Historisch en antropologisch commentaar bij Arlette Kouwenhoven, De Fehrs; kroniek van een Nederlandse mennonietenfamilie - pp. 375 t/m 383

SIGNALEMENTEN VAN NIEUWE LITERATUUR – pp. 385 t/m 388

Inhoudsopgave DB 37 (2011)

INHOUDSOPGAVE Doopsgezinde Bijdragen 37 (2011)

REDACTIONEEL
JELLE BOSMA & PIET VISSER – Redactioneel - pp. 7 t/m 16

ARTIKELEN:
LAAS TERPSTRA - Vijf op een rij? De pamflettenstrijd tussen Melchior Hoffman en Nikolaus von Amsdorf in kaart gebracht - pp. 17 t/m 48
WILLEM STUVE - Een selectie van schriftelijke bijdragen uit de hoek van de Oud-Vlaamse (Huiskopers) doopsgezinden – pp. 49 t/m 74
WILLEM STUVE - Een zeventiende-eeuws groepsportret. De ondertekenaars van de Confessie van Dordrecht in 1632 – pp. 75 t/m 86
NEL KLAVERSMA - Jan Luyken (1649-1712). Dichter en boekillustrator – pp. 87 t/m 104
MARGREET VAN DER HUT – “Berymde Tafereelen” – pp. 105 t/m 129
JELLEKE KRAMER - Doopsgezinden in Bunschoten en Spakenburg – pp. 129 t/m 148
JEANINE OTTEN - Saackle Claessens. Een doopsgezinde kaarsenmaker en verkoper van verfstoffen in Harlingen in het jaar 1679 – pp. 149 t/m 172
ALEX NOORD – “Friso is’t cieraad van den mennoniet”: Orangisme onder doopsgezinden in de achttiende eeuw – pp. 173 t/m 196
YME B. KUIPER – “t Cieraad van onze Stad”: Anna Braam (1738-1777); Bruiloftsverzen en portretten als venster op de positie van vrouwen binnen geleerde doopsgezinde kringen in Harlingen rond

1750 – pp. 197 t/m 222
ALPITA DE JONG - Het ‘doopsgezind boeddhisme’ van Joast Hiddes Halbertsma (1789-1869) – pp. 223 t/m 240
PIETER POST - In de wereld, maar niet van de wereld? Vriend en vijand in de doopsgezinde liedteksten van de negentiende eeuw – pp. 241 t/m 256
MARIUS ROMIJN - ‘De steengroeve’ van Herman Bakels als anticiperende parabel – pp. 257 t/m 278
LUUK A. BROER - Dominee W. Broer: Prediker (1906-1968) – pp. 279 t/m 296
PIET VISSER - In memoriam: professor dr. Irvin B. Horst (1915-2011) – pp. 297 t/m 304

RECENSIES:
HERMAN MEDDENS - Op walvisjacht naar Spitsbergen. Een hachelijke onderneming in de Noordelijke Ijszee (1774-1778) – pp. 305 t/m 308
ALLE G. HOEKEMA - Jaime Prieto Valladares, Mission and migraine. Global Mennonite History Series:Latin America – pp. 308 t/m 310
J. SCHIERE - Carel Roessingh & Tanja Plasil, Between horse&buggy and four-wheel drive. Change and diversity among Mennonite settlements in Belize) Central America – pp. 310 t/m 314
JAN SMELIK - Pieter Post: Geschiedenis van het doopsgezinde kerklied (17931973). Van particularisme naar oecumeniciteit – pp. 314 t/m 318
WIETEKE VAN DER MOLEN - C. van Duin: Het bijbels ongeloof: Een radicaal-doperse theologie van het Oude Testament – pp. 318 t/m 320
PIET VISSER - Peter J. Klassen: Mennonites in early modern Poland & Prussia – pp. 320 t/m 325

SIGNALEMENTEN VAN NIEUWE LITERATUUR – pp. 325 t/m 330

Inhoudsopgave DB 35/36 (2009/2010)

Inhoudsopgave Doopsgezinde Bijdragen 35/36 (2009/2010) - Dubbelnummer

REDACTIONEEL
JELLE BOSMA & PIET VISSER - Inleiding; over ketters en kerkvolk, notabelen en nieuwe rijken, socialisten en liberalen, vrijzinnigen en orthodoxen, heterodoxen en homoseksuelen, lesbo’s en ander ongeregeld

ARTIKELEN
JAMES URRY - De beleving van rijkdom en armoede door Nederlandse en Russische doopsgezinden - pp. 23 t/m 58
PETER KRIEDTE - Bescheidenheid, zakelijke soberheid en vroeg-industrieel kapitalisme; geloof en handel in de Krefeldse doopsgezinde gemeente (1600 tot ca. 1830) - pp. 59 t/m 82 JAMES W. LOWRY - 350 jaar lang gezagen zeggingskracht; de receptiegeschiedenis van Van Braghts Martelaers spiegel bij deAmish - pp. 83 t/m 118
ANNA VOOLSTRA - 150 jaar Doopsgezinde Bijdragen; over de vraag waar de Bijdragen aan willen bijdragen - pp. 119 t/m 142

BIOGRAFISCHE ARTIKELEN
DAAN DE CLERCQ - Jan Kops (1765-1849) - pp. 143 t/m 144
PIET VISSER - Matthijs Siegenbeek (1774-1854) - pp. 145 t/m 147
ANNA VOOLSTRA - Maria Aletta Hulshoff (1781-1846) - pp. 148 t/m 150
BONNY RADEMAKER-HELFFERICH - Joost 1-fiddes Halbertsma (1789-1869) - pp. 151 t/m 154
ANNA VOOLSTRA - Pieter Huidekoper (1798-1852) - pp. 155 t/m 157
YME KUIPER - Steven Blaupot ten Cate (1807-1884) - pp. 158 t/m 160
ANNA VOOLSTRA - Christiaan Pieter van Eeghen (1816-1889) - pp. 161 t/m 163
PIET VISSER - Frederik Muller (1817-1881) - pp. 164 t/m 165
PIET VISSER - Anthony Winkler Prins (1817-1908) - pp. 166 t/m 167
PIET VISSER - Jakob Gijsbert de 1-loop Scheffer (1819-1893) - pp. 168 t/m 170
ANNA VOOLSTRA - Eduard Douwes Dekker (1820-1887) - pp. 171 t/m 173
PIET VISSER - Christiaan Sepp (1820-1890) - pp. 174 t/m 175
PIET VISSER - Klaas Ris (1821-1902) - pp. 176 t/m 178
LEO ADRIAENSSEN - Cornelis Hartsen (1823-1895) - pp. 179 t/m 181
PIET VISSER - Hendrik Willem Mesdag (1831-1915) & Sientje Mesdag-van Houten (1834-1909) - pp. 182 t/m 184
BONNY RADEMAKER-HELFFERICH -  Jacobus Graandijk (1834-1912) - pp. 185 t/m 187
BONNY RADEMAKER-HELFFERICH - Lawrence Alma-Tadema, Sir (1836-1912) - pp. 188 t/m 191
DAAN DE CLERCQ - Pieter van Eeghen (1844-1907) - pp. 192 t/m 193
DAAN DE CLERCQ - Frederik Johannes /FritsJ Lugt (1884-1970) - pp. 194 t/m 195

ARTIKELEN
WILLEM STUVE - Een Leidse lacune; schets van de geschiedenis van de Oud-Vlaamse gemeenten van Leiden - pp. 197 t/m 216
WILLEM STUVE - Een roepende in de woestijn; Louwerens Willems (1589-1636), voorvechter van de Oude Vlamingen - pp. 217 t/m 242
WIEBE BERGSMA & PIET VISSER - De sociniaanse problemen van de collegiantische boekverkoper Simon Pietersz Boncq - pp. 243 t/m 266
NINA GEERDINK - U vraagt, wij draaien? De huwelijksgedichten van Katharina Lescailje (1649-1711) voor rijke doopsgezinden - pp. 267 t/m 286
MICHAEL CLEMENS - Hoe een doopsgezind vermaner een laatste rustplaats vond op een gereformeerd kerkhof; Pieter Alberts Swart, belangrijk lid van de achttiende-eeuwse doopsgezinde gemeente van Neustadtgödens in Oost-Friesland - pp. 287 t/m 302
YME KUIPER - Van patriot tot notabele; de reis van de doopsgezinde koopman Pieter Cats uit Leeuwarden door de Republiek in de nazomer van 1792 - pp. 303 t/m 336
JORIS ODDENS - Menistenstreken in het strijdperk; het eerste parlement van Nederland ende mythe van de moderate middenpartij - pp. 337 t/m 362
BERNHARD KRUITHOF - Uit de dagboeken van de doopsgezinde predikant Jakob Huizinga (1809-1894) over geloof, hoop en liefde - pp. 363 t/m 410
ANNIE REKKER-VAN DER WERFF -  De eerste vrouwelijke predikanten in Nederland - pp. 411 t/m 440
FROUKJE PITSTRA - ‘Daar ik altijd meer algemeen vrijzinnig georiënteerd was gebleven, dan speciaal Doopsgezind’; de vorming van het eigenzinnige vermanerschap van Anne Zernike (1887-1972) - pp. 441 t/m 467

Herdenking Frits Kuiper in een kerkdienst in Alkmaar op 9 maart 2014

Op zondag 9 maart wordt in een kerkdienst in de Doopsgezinde Gemeente te Alkmaar, waar ds. Frits Kuiper vóór en tijdens de tweede wereldoorlog predikant was, aandacht geschonken aan de familie Kuiper. Na die dienst, die wordt geleid door de predikanten Carolien Cornelissen, Pieter Post en Alle Hoekema, vindt nog een samenzijn plaats, waar o.a. ds. George Schepperle, één van de leerlingen van Kuiper, het woord zal voeren over ‘Persoonlijke indrukken van ds. en mevrouw Kuiper‘. Verder is er een beeldpresentatie.
De dienst begint om 10.00 uur. Het kerkgebouw staat aan de Koningsweg nr. 12.

De sculptuur van Menno Simons (in koper) werd in 1987 door Esther K. Augsburger ontworpen.