Presentatie boek over 'de eerste wandelaar' van Nederland: doopsgezind predikant Jacobus Craandijk

zaterdag 1 april 2017 Presentatie boek over 'de eerste wandelaar' van Nederland: doopsgezind predikant Jacobus Craandijk

Op zaterdag 1 april 2017 presenteert Flip van Doorn in de doopsgezinde kerk van Haarlem een onderzoek naar de opkomst van het wandeltoerisme in Nederland, zoals dat gestalte kreeg in de voetsporen van de doopsgezinde predikant Jacobus Craandijk (1834-1912). Deze maakte het wandelen populair door middel van zijn sinds eind 19de eeuw gemaakte beschrijvingen van door hem gelopen wandelroutes door ons land.

Marita Mathijsen UVA Fotograaf Eduard LampeDe presentatie in de doopsgezinde kerk van Haarlem, aan de Frankestraat 24, die duurt van 14:00 tot 16:00 uur, bestaat uit:
- een inleiding van prof. Marita Mathijsen, emeritus hoogleraar Nederlandse Letterkunde, over 'Reizen in de 19de eeuw'
- een interview met de schrijver Flip van Doorn, door Alexander Reeuwijk en
- de uitreiking van het eerste exemplaar aan Marita Mathijsen [© foto: Eduard Lampe ]


Toegang is gratis, maar reserveren wordt aanbevolen.
Mail naar: administratie@vdgh.nl 
download hier de uitnodiging

Lees alvast een voorpublicatie zoals net verscheen op blz. 9 van maart-april-nummer 2017 van het landelijke magazine van de doopsgezinden in Nederland, 'Doopsgezind.NL', binnenkort ook online te lezen.

Van Doorns 400 pagina's tellend boek 'De Eerste Wandelaar : In de voetsporen van een wandelende dominee', verschenen bij Thomas Rap/De Bezige Bij, gaat dieper in op leven en werk van Craandijk. Het blijkt dat de predikant, behalve een pionier van het wandeltoerisme, ook een verdienstelijk tekenaar, historicus én schrijver was. De verslagen die Craandijk mét potloodtekeningen maakte van zijn voettochten werden veel gelezen en doordat hij (volgens Van Doorn) in een "prachtig meanderend proza" een "snel veranderende samenleving" beschreef, waarin hij "getuige was van de opkomst van natuurbescherming en vrijetijdsbesteding", werd hij tevens een "chroniqueur van zijn tijd", "laverend tussen vooruitgangsoptimisme en nostalgie".

Flip Van Doorn © FOTO Simone GerardReisschrijver Flip van Doorn, Craandijks herontdekker en verre nazaat, maakte in 2014 (voor dagblad Trouw) al een serie artikelen over de wandelbeschrijvingen, die een jaar later - uitgebreider - gebundeld werden in een wandelgids, waarin hij constateerde dat de 19de eeuwse routes nog steeds voor driekwart te lopen zijn. Vorig jaar werd ook nog een kleine serie routebeschrijvingen rond Baarn heruitgegeven. Klik hier voor Van Doorns eigen website. [© foto: Simone Gerard ]

Verder te lezen:
Op deze website - DHKonline - werd aan bovengenoemde eerdere publicaties aandacht gegeven in drie nieuwsberichten (hieronder aanklikbaar)
- Inleiding op het feuilleton in Trouw
- Wandelgids 'Kloeke Dagmarsen'
- Voettochten rond Baarn
Daarbinnen werd tevens verwezen naar:
- een kleine biografische schets van Craandijk door oud-redacteur van de nieuwe reeks van de 'Doopsgezinde Bijdragen', Bonny Rademaker-Helfferich, in het dubbelnummer 35/36.
- een artikel over de vele overige publicaties van Craandijk door Mechteld Gravendeel, huidig redacteur van de nieuwe reeks van de 'Doopsgezinde Bijdragen', op de website 'Doopsgezind NL'.
- een door de DHK geherpubliceerd herdenkingsartikel over Craandijk, uit het Doopsgezind Jaarboekje van 1915

- en bovendien wordt nu voor het eerst hier door de DHK een herdenkingsartikel over Craandijk uit 1912 geherpubliceerd, dat in de oude reeks van de 'Doopsgezinde Bijdragen', jaargang 1912, verscheen.


Categoriën: Publicatie