Symposium ‘Vreemde kostgangers’: Migranten en religie in vroeg-modern Amsterdam

dinsdag 14 november 2017 Symposium ‘Vreemde kostgangers’: Migranten en religie in vroeg-modern Amsterdam

Op dinsdag 14 november 2017 vanaf 14.00 uur houdt het 'Amsterdam Centre for the History and Heritage of Protestantism' (ACHHP) het mini-symposium: 'Vreemde kostgangers', over geloof en migratie in vroeg-modern Amsterdam.

Amsterdam heeft de eeuwen door grote gemeenschappen van migranten gekend. Franse Hugenoten, doopsgezinden, lutheranen en anderen zochten in Amsterdam een goed heenkomen. Soms hoopten migranten in Amsterdam betere economische kansen te krijgen, soms werden ze gedreven door zucht naar avontuur, of ze zochten in Amsterdam de gelegenheid op hun eigen wijze hun godsdienst te beleven. In hoeverre hebben deze groepen migranten de religieuze geschiedenis van Amsterdam gestempeld? Was Amsterdam door het relatief grote aantal migranten “anders” dan andere steden? Welke bronnen staan ons ter beschikking om de religieuze geschiedenis van Amsterdam te bestuderen? Welke nieuwe kansen opent de digitalisering van bronnen voor dergelijk lokaal onderzoek? En wat voegt lokale geschiedschrijving toe aan het grotere beeld van de religieuze geschiedenis dat we toch al hebben?

20171114 Drie Sprekers Symposium Vreemde Kostgangers

Deze middag doen drie specialisten verslag van hun onderzoek; daarnaast staan zij stil bij de achterliggende methodische vragen bij dit type onderzoek.

 

Prof. dr. August den Hollander (Amsterdam, VU) houdt zich bezig met Franse Hugenoten;
dr. Mary Sprunger (Eastern Mennonite Seminary, momenteel fellow aan het ACHHP) is bezig aan een onderzoeksproject naar Amsterdamse dopers in de Gouden Eeuw;
dr. Erika Kuijpers (Amsterdam, VU) schreef een boek over lutherse migranten in Amsterdam en houdt zich momenteel onder andere bezig met het onderzoek naar kronieken.

PROGRAMMA

14.00

 Welkom

14.15

 August den Hollander, Kroniek van een 18e-eeuws Frans bakkersgeslacht in Amsterdam

15.00

 Mary Sprunger, Initiative, Community or Luck? A Longitudinal Study of Doopsgezinde Immigrants in Golden Age Amsterdam

15.45

 Koffie en thee

16.00

 Erika Kuijpers, Kerkgeschiedenis als sociale geschiedenis: lutheranen in zeventiende-eeuws Amsterdam

17.15

 Borrel


Het 'Amsterdam Centre for the History and Heritage of Protestantism' (ACHHP) van de Vrije Universiteit maakt de rijke Amsterdamse erfenis op het gebied van het protestantisme beter toegankelijk. Het centrum doet dat door (a) fellowships te verstrekken aan onderzoekers zodat zij de tijd hebben Amsterdamse archieven en bibliotheken te gebruiken, door (b) jonge onderzoekers te ondersteunen bij het verwerven van onderzoeksgeld en door (c) organisatie van publiekslezingen.   

Coördinatoren van het centrum zijn prof.dr. August den Hollander en prof. dr. Mirjam van Veen.

Dinsdag 14 november, 14.00 uur, Hoofdgebouw Vrije Universiteit, zaal 1B14
Toegang gratis, maar aanmelden wel gewenst.
Aanmelden bij m.g.k.van.veen@vu.nl


Categoriën: Lezing Congres / symposium