Najaarsstudiedag DHK op 5 oktober in Deventer rond J.H. Halbertsma

zaterdag 5 oktober 2019 Najaarsstudiedag DHK op 5 oktober in Deventer rond J.H. Halbertsma

U I T N O D I G I N G

voor de Najaarsbijeenkomst

van de Doopsgezinde Historische Kring

op zaterdag 5 OKTOBER 2019, in:

Sociëteit ‘De Hereeniging’,

Grote Poot 2  7411 KE

DEVENTER

 Thema:

Joost Hiddes Halbertsma (1789-1869)’

 Dit najaar bezoeken wij Deventer,
Hanzestad met een rijk dopers verleden, waar Joost Halbertsma dominee was,
van 1822 tot 1865.

Programma

(onder voorbehoud)

10:30 uur

Inschrijving en koffie

11:00 uur

Welkom en opening

11:05 uur

Alpita de Jong:  “Kent gij Halbertsma van Deventer?” De verontrustende flair en het voorname venijn van Joost Hiddes Halbertsma (1789-1869).

Alpita de Jong is letterkundige en cultuurhistoricus. Zij promoveerde in 2009 op de contacten van Joost Halbertsma met andere Europese geleerden (zoals Jacob Grimm) en zijn ideeën over taal en samenleving.
Daarna werkte ze aan zijn biografie die in 2018 verscheen onder de titel 'Joost Halbertsma (1789-1869)  triomfen en tragedies van een uitmiddelpuntig man'.

12.05 uur

Een kijkje in de geschiedenis van de doopsgezinden in Deventer

12:30 uur

Lunch

14.00 uur

Afsluiting van het gezamenlijke programma

14.10 uur

Wandeling in groepjes door doopsgezind Deventer

+ 15.30 u.

Einde

De kosten voor deze dag bedragen € 25,- (inclusief koffie en lunch),
bij binnenkomst te voldoen.

Aanmelding bij Saapke van der Meer,
bij voorkeur via secretaris@dhkonline.nl,
eventueel via: 06-1064375


Categoriën: