Presentatie heruitgave J.H. Halbertsma’s studie over het Boeddhisme met beschouwingen en toelichting

zaterdag 1 februari 2020 tot: zaterdag 1 februari 2020 Presentatie heruitgave J.H. Halbertsma’s studie over het Boeddhisme met beschouwingen en toelichting

Op zaterdag 1 februari 2020 vindt in de Doopsgezinde kerk te Haarlem de presentatie plaats van 'De Predikant en de Boeddha' met beschouwingen over en een heruitgave van het werkje van de doopsgezinde predikant van Deventer, Joost Hiddes Halbertsma over het boeddhisme, dat hij al in 1842 publiceerde in de Overijsselsche Almanak voor Oudheid en letteren en dat in 1843 als boek verscheen onder de titel “Het buddhisme en zijn stichter”.

Wie graag aanwezig wil zijn bij de presentatie, gelieve zich aan te melden bij:
Alpita de Jong: post@alpitadejong.nl

Leden van de Doopsgezinde Historische Kring, dan wel abonnees op de Doopsgezinde Bijdragen, zijn ook van harte welkom!

Joast Hiddes Halbertsma (1789-1869), doopsgezind predikant, taalgeleerde en letterkundige, publiceerde in 1843 de eerste Nederlandstalige tekst over het boeddhisme.
Het buddhisme en zijn stichter leverde hem zowel lof als kritiek op en veroorzaakte een kleine revolutie in letterenland.
Hij vergeleek en verbond verschillende werelden en symbolen met elkaar: het boeddhisme met het christendom, de oosterse lotus met de Friese plomp.

Om na 175 jaar de eerste Nederlandstalige publicatie over Boeddha en het boeddhisme voor een breder publiek toegankelijk te maken is Halbertsma’s verhandeling opnieuw uitgegeven, voorzien van beschouwingen over de schrijver en het onderzoek naar het boeddhisme tot 1843.
Voor deze facsimile-uitgave is gebruik gemaakt van het exemplaar dat Joost Halbertsma opstuurde aan de Duitse taalgeleerde Jacob Grimm. De aantekeningen die Grimm in dat exemplaar maakte zijn er nog in terug te lezen.

De titel van het NU Uitgebrachte boek is:

De predikant en de Boeddha : Beschouwingen en heruitgave van Joost Halbertsma’s Het buddhisme en zijn stichter uit 1843.

VOLLEDIGE INHOUDSOPGAVE:

Tjalling Halbertsma: ‘Voorwoord bij de heruitgave van J.H. Halbertsma’s Het buddhisme en zijn stichter uit 1843

Alpita de Jong: ‘Joost Halbertsma en zijn verhandeling over het boeddhisme

Barend ter Haar (een beschouwing in twee delen):
Oosterse lotus en Fries pompenblad: boeddhisme in het veld’ &
Een kleine revolutie: het boeddhisme als een tekst

Tjalling Halbertsma: ‘Bibliografische kenmerken

Tjalling Halbertsma en Alpita de Jong: ‘Verantwoording en overpeinzing

Joost Halbertsma: [facsimile van] 'Het buddhisme en zijn stichter', 1843

Voor deze facsimile heruitgave is gebruik gemaakt van het exemplaar dat Joost Halbertsma stuurde aan Jacob Grimm.

De auteurs Tjalling Halbertsma en Barend ter Haar zijn allebei aanwezig op de presentatie. Tjalling Halbertsma zal mede het woord voeren bij het welkom en Barend ter Haar en Alpita de Jong houden een korte voordracht.

PROGRAMMA:

 Ingang Dg Haarlem

Het programma van zaterdagmiddag 1 februari  2020 vindt plaats in de Doopsgezinde kerk van Haarlem, ingang: Frankestraat 24, 2011 HV  HAARLEM
15:00 uur -  met koffie en thee

(overige tijden bij benadering)

20200201 Tjalling Halbertsma2 

15:30 uur - Opening en welkom door de organisatoren, onder wie: prof. dr.Tjalling Halbertsma, bijzonder hoogleraar voor Oost-Azië en Mongolië, Hij is de auteur van onder meer 
De verloren lotuskruisen, een zoektocht naar de steden, graven en kerken van vroege christenen in China'. Ook is hij een nazaat van Joost Halbertsma’s broer.

 

Vervolgens zijn er twee korte voordrachten:

 20200201 Alpita De Jong

Portret van Joost Halbertsma (1789-1869), met bijzondere aandacht voor de omstandigheden rond zijn publicatie over het boeddhisme, door dr. Alpita de Jong, schrijver.

Zij promoveerde op: ‘Knooppunt Halbertsma : Joast Hiddes Halbertsma (1789-1869) en andere Europese geleerden over het Fries en andere talen, over wetenschap en over de samenleving’. Tevens is zij de auteur van: ‘Joost Halbertsma 1789-1869: een biografie. Triomfen en tragedies van een uitmiddelpuntig man’.

 20200201 Barend Ter Haar

Hoe dachten westerlingen tot 1800 over de oosterse boeddha-leer? door: prof. dr. Barend ter Haar, hoogleraar sinologie aan de Uni-Hamburg. Hij is de auteur van diverse boeken over religie en China, waaronder: 'Het hemelse mandaat; de geschiedenis van het Chinese keizerrijk'.

 Bornmeer Noordboek Logo

16:00 uur - Aanbieding van het eerste exemplaar door: uitgever Bornmeer-Noordboek, samen met: Alpita de Jong, aan:een bijzondere gast,
gevolgd door een muzikale bijdrage.

16:30 uur - drankje en boekverkoop

 

17:00 uur - afsluiting

 

 


Categoriën: