Zoomlezing: Alleen Menno Simons en Dirk Philips?

woensdag 26 januari 2022 Zoomlezing: Alleen Menno Simons en Dirk Philips?

Woensdag 26 januari a.s. houdt Theo Brok, redactielid Doopsgezinde Bijdragen, vanaf 19.30 uur een zoom-lezing over de De ontstaansgeschiedenis van de doopsgezinde traditie: 'Alleen Menno Simons en Dirk Philips?'
Deze ontstaansgeschiedenis levert spannende verhalen op, met name de gebeurtenissen in Münster (1534-35). Daarna verschuift het beeld naar Menno Simons en Dirk Philips. Althans, zo wil de literatuur over deze ontstaansgeschiedenis het al eeuwen.
Theo Brok plaatst hier kanttekeningen bij en hij richt de schijnwerper op drie doperse bisschoppen aan de Nederrijn, Adam Pastor, Gillis van Aken en Theunis van Hastenrath (de laatste hier linksboven als 'Haustelraed' vermeld in de Martelarensopiegel, de eerste hier rechtsonder in bijgaande afbeelding).
Studies over deze drie tonen aan dat er meer ‘principale dopers’ zijn dan alleen Menno Simons en Dirk Philips (resp linksonder en rechtsboven in het kwadrant).
Aan de hand van onderzoek naar gerechtelijke verhoren brengt hij de netwerken van deze bisschoppen in kaart. Hij laat zien dat zij meer onderling verbonden zijn dan aangestuurd door Menno. Waarom is in de herinneringscultuur van de doopsgezinde geschiedschrijving in Nederland de betekenis van het doperdom aan de Nederrijn over het hoofd gezien? Of is die soms doelbewust weggeschreven?

Brok Theo

Theo Brok studeerde geschiedenis en Nederlands Recht aan de Universiteit van Utrecht en theologie aan de University of Wales. Hij werkte ruim veertig jaar in het katholiek onderwijs. Momenteel werkt hij aan een promotieonderzoek naar doperse bisschoppen uit de Nederrijn in de jaren veertig en vijftig van de zestiende eeuw aan de Vrije Universiteit/Doopsgezind Seminarium bij de leerstoel Geschiedenis van het Doperdom en aanverwante stromingen.
Theo Brok is lid van de redactie van de 'Doopsgezinde Bijdragen'.

Woensdag 26 januari 19:30 uur
Zoomlezing :  Alleen Menno Simons en Dirk Philips?
Om deel te nemen aan de online lezing: stuur een mailtje naar:
Lezingen Doopsgezinde Historische Kring
U ontvangt dan automatisch de inloggegevens.
Vanwege de veiligheid op het internet moeten we deze omweg gebruiken.
Deelname voor iedereen: ook niet DHK-leden zijn welkom bij de zoom-lezing.


Categoriën: