Symposium geschiedenis en toekomst doopsgezinde ambtsopleiding

vrijdag 1 juli 2022 Symposium geschiedenis en toekomst doopsgezinde ambtsopleiding

Onder de titel 'De Geleerden, de Verkeerden' is er vrijdag 1 juli een symposium over verleden en heden van (opvattingen over) de academische vorming van de predikanten. Plaats: de Singelkerk te Amsterdam. Georganiseerd door DHK en Doopsgezind Seminarie samen.

Het spreekt niet vanzelf dat doopsgezinden theologisch geschoolde voorgangers hebben. De vroege dopers wantrouwden geleerdheid en meenden dat geleerdheid mensen eerder afhield van een waarachtig geloof dan dat het mensen stimuleerde tot vroomheid. Dopers in de Republiek konden aan de ambtsopleidingen van de
gereformeerden niet terecht en studeerden vaak iets anders dan theologie.
Daarnaast bleef de lekenvoorganger in zwang. Pas in de negentiende eeuw werd de theologisch geschoolde voorganger ook bij doopsgezinden een normale verschijning.
Tot op de dag van vandaag is de belangrijkste taak van het doopsgezind seminarium de opleiding van voorgangers. Dat betekent niet dat er geen debat meer is over nut en noodzaak van het seminarium. Moeten voorgangers inderdaad theologisch geschoold zijn? En hoe kan het seminarium zo goed mogelijk dienstbaar zijn aan de gemeenten?
Tijdens dit symposium staan verschillende sprekers stil bij de geschiedenis van het seminarium, de verandering die de theologisch geschoolde voorganger teweegbracht in de gemeenten, en bij de toekomst van het seminarium.

Programma:

13.30 Welkom
13.40 Alex Noord: 'Jakob de Hoop Scheffer (1819-1893), historicus, genootschapsman en archiefvorser'
14.10 Gwendolyn Verbraak en Thom van Leuveren: 'Collectieschouw : Enkele parels uit de bibliotheek van doopsgezind predikant Pieter Fontein (1708-1788)'
15.00 Koffie / Thee
15.30 Bert Dop: 'De bijdroge van het seminarium aan de Groninger doperse doorbraak'
16.00 Fulco van Hulst: '"Tussen Roeping en ProfessIe"- over de noodzaak van een deugdelijke opleiding'
16.30 Borrel

opgave: vóór 27 juni 2022 bij Nina Schroeder-van 't Schip
h.c.m.schroeder@vu.nl

plaats: Singelkerk, Singel 452, 1017 AW Amsterdam

 


Categoriën: