Najaarsbijeenkomst DHK 1 oktober in Utrecht

zaterdag 1 oktober 2022 Najaarsbijeenkomst DHK 1 oktober in Utrecht

Op zaterdag 1 oktober houdt de DHK de najaarsbijeenkomst in de Doopsgezinde Kerk in Utrecht, aan de oude Gracht 270.
De kosten voor deze dag bedragen € 30,- inclusief koffie, thee en lunch, bij binnenkomst te voldoen.
Aanmelding voor deze dag is noodzakelijk bij de secretaris
secretaris@dhkonline.nl,
eventueel 06-10684375
Aanmelden is noodzakelijk gezien het aantal beschikbare plaatsen.
De kosten voor deze dag bedragen € 30,- inclusief koffie, thee en lunch, bij binnenkomst te voldoen. Of vooraf overmaken op NL36 INGB 0004 3493 37   t.n.v  Doopsgezinde Historische Kring.
Het programma ziet er volgt uit:

10:30 uur Inschrijving en koffie
10:55 uut Welkom en opening door de voorzitter
11:00 uur Lezing Sybout van der Meer
Over de vreemdeling, gast van God
11:50 uur Lezing Bernhard Thiessen in het Engels
(eventueel Duits)‘Despite war and destruction:
The help of Doopsgezinden in Postwar Berlin.
12:35 uur Lunch
13:15 uur Inleiding op de tentoonstelling
13:30 uur Gelegenheid om de tentoonstelling
Leven binnen grenzen’ te bekijken, over
mennonieten in de DDR.
Deze staat opgesteld in de hal van de kerk.
14:30 uur Gelegenheid voor vragen aan beide sprekers
15:00 uur Thee en einde van de najaarsbijeenkomst

TOELICHTING OP DE LEZINGEN EN DE TENTOONSTELLING

Over de vreemdeling, gast van God
Sybout van der Meer neemt ons in vogelvlucht mee naar de positie van doopsgezinden in Rusland tot de revolutiejaren begin vorige eeuw. Vervolgens belicht hij de rampzalige decennia van verbanning en uittocht van de mennonieten uit Zuid-Rusland, het huidige Oekraïne. Hij geeft een impressie van de ontberingen, die zij in deze periode ondergingen tijdens  hun verblijf in Siberië.  Hij volgt met name een groep, die de riskante tocht te voet ondernam naar China. Van daaruit voeren zij naar Europa in de hoop daar broederlijke gastvrijheid te zullen ervaren. Een van de vluchtelingen trof hij in Paraguay in 1978. Haar verhaal geeft hij door. 
Wat uitgebreider gaat hij in op het hulpwerk dat ook toen al werd geboden door onder andere het Mennonite Central Committee (MCC).  Hij raakte betrokken bij het naoorlogse hulpwerk in Duitsland, met name de Umsiedlung (emigratie) van de mennonieten uit de Sovjet-Unie naar West-Duitsland.
Ds. Sybout van der Meer is emeritus predikant met als laatste standplaats Haarlem. Hij is jarenlang actief betrokken geweest bij het internationaal doopsgezind hulpwerk. Hij was onder andere secretaris van Bijzondere Noden, een van de voorlopers van Wereldwerk.

Foto 2  DHK Dag 1 Okt 2022 (1)

Despite war and destruction: The help of Doopsgezinden in Postwar Berlin
Nederlandse doopsgezinden en Duitse mennonieten hadden het zwaar tussen 1933 and 1945. Deste opmerkelijker is het dat doopsgezinden naar Berlijn kwamen om ontwortelde mensen te helpen die de oorlog, verwoesting en vlucht hadden doorstaan. Vooral in een tijd dat er moeilijkheden speelden tussen de Berlijnse Mennonitische gemeenschap en het Mennonite Central Committee (MCC), stond Bijzondere Noden (BN) de mennonieten in Berlijn en de DDR bij.
Bernhard Thiessen was predikant in de Doopsgezinde Gemeenten Berlijn en Hamburg. Hij onderzoekt het leven van mennonieten in Oost-Duitsland van 1945 tot 1990

Foto 3  DHK Dag 1 Okt 2022

Leben in Grenzen
Een tentoonstelling over mennonieten in het door de Sovjet Unie beheerste Oost-Duitsland van 1945 tot 1990, samengesteld door Bernhard Thiessen.
Mennonieten kwamen als vluchtelingen aan het eind van de Tweede Wereldoorlog uit Oost- en West-Pruisen en enkelen uit Rusland naar het gebied rond Berlijn en de latere DDR. Velen vluchtten verder via West-Duitsland naar Amerika.
Na de bouw van de Muur (vanaf 13 augustus 1961) verenigden enkele honderden achtergebleven mennonieten zich tot de ‘Mennonitengemeinde in der DDR’. Bezoek uit het westen hielp om in beperkte mate de mennonitische identiteit te behouden in de socialistische en anti-religieuze omgeving. Materiële en geestelijke hulp bereikte de broeders en zusters met name via het Mennonite Central Committee (MCC), de doopsgezinde Stichting voor Bijzondere Noden en de Westduitse Hilfswerke.


Categoriën: DHK-bijeenkomst Lezing Tentoonstelling