Amersfoort 23 maart 1974
Verslag van de oprichtingsbijeenkomst

Deze bijeenkomst werd gehouden in de Doopsgezinde kerk te Amersfoort. Aanwezig waren 55 (van de 103) leden en vier gasten.
S.L. Verheus, voorzitter van de werkgroep Doopsgezinde Historische Kring i.o.,  sprak het openingswoord, getiteld 'Amersfoort, oud en toch jong'. (blz. 72-74 dl. 1)
H.W. Meihuizen hield een inleiding over 'De beoefening van de doperse geschiedenis in Nederland'. (blz. 9-29)
S.L. Verheus, K. Kroon en D. Visser, allen te Amsterdam, werden gekozen tot resp. voorzitter, penningmeester en secretaris van het Dagelijks Bestuur. In de werkgroep, die het beleid zal bepalen, werden, naast de drie bovengenoemde leden, gekozen: I.B. Horst, Heemstede, J.P. Jacobszoon, Haarlem, L.D.G. Knipscheer, Amsterdam, W.H. Kuipers, Krommenie, L. Laurense, Delfgauw, H.W. Meihuizen, Gorssel en S. Voolstra, Middelburg.
De contributie werd vastgesteld op f 15,— per jaar. Degenen, die als enige bron van inkomsten b.v. een studietoelage of a.o.w. hebben, kunnen met f 7,50 volstaan.
De volgende activiteiten werden aangekondigd. Jaarlijks zullen er Mededelingen (naar een passender naam wordt nog gezocht) verschijnen waarin artikelen, boekbesprekingen, korte aankondigingen, wetenswaardigheden, verenigingsnieuws etc. zullen worden opgenomen. Daarnaast komen er een of meer series; in ieder geval een waarin doperse 'klassieken' opnieuw zullen worden uitgegeven in modern Nederlands en voorzien van inleiding en toelichting. Activiteiten van leden zullen, indien nodig, regionaal worden gestimuleerd en gecoördineerd.
Mededelingen werden gedaan over tijdschriften op het gebied van de doperse geschiedbeoefening. Het oudste wetenschappelijke tijdschrift is The Mennonite Quarterly Review, in 1927 door H.S. Bender opgericht. Van veel belang zijn ook de Mennonitische Geschichtsblätter, die worden uitgegeven door de 'Mennonitischer Geschichtsverein'. De 'Commissie tot de Uitgave van Documenta Anabaptistica Neerlandica' (CUDAN) is bezig de bronnen van de doperse beweging in de Nederlanden tot 1648 uit te geven. Als eerste deel zal in 1975 verschijnen Friesland en Groningen (ca. 1530-1550), bewerkt door dr. A.F. Mellink. Een van de eerstvolgende CUDAN-delen zal het eerste deel van de Verzamelde Werken van Menno Simons, te bewerken door H.W. Meihuizen, zijn. Het CUDAN Bulletin no's. 4 & 5 (1972-1973) bevat een lijst met de van 1970 tot 1973 verschenen boeken op het terrein van de Anabaptistica. Dit Bulletin zal na verschijning (voorjaar 1974) aan de leden van de Doopsgezinde Historische Kring worden toegezonden.
Nadat nog werd gewezen op de Europese Doopsgezinde Conferentie, die ter gelegenheid van 450 jaar Doperdom van 8 tot 13 juli 1975 in Zwitserland zal worden gehouden, werd de vergadering gesloten.

Dirk Visser, secretaris

[in: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks nummer 1 (1975) pp. 122-123]