Koog aan de Zaan, 20 november 1976
Verslag van de zesde ledenbijeenkomst

De bijeenkomst werd gehouden in de Lindenboomschool te Koog aan de Zaan. Aanwezig waren 79 leden en 31 gasten.

In de ochtendbijeenkomst hield Dr. S. Hart, oud-gemeentearchivaris van Amsterdam, een causerie over "Kerkelijke gezindte in de Zaanstreek". In een interessant betoog, dat vele historische wetenswaardigheden bevatte, werd de rol van de Doopsgezinden aan de Zaan geschetst.
Tevens hield Dr. Hart zich met de vraag bezig waardoor de teruggang van het aantal Doopsgezinden in de Zaanstreek na 1742 is te verklaren; een probleem dat ook reeds in nummer 1 van dit tijdschrift ter discussie heeft gestaan.

Deze inleiding vormde een goede voorbereiding op het middagprogramma, te weten een bustocht langs de vermaningen van Koog, Krommenie, Westzaan en Zaandam.

In het huishoudelijke gedeelte van de bijeenkomst werd in de plaats van H.W. Meihuizen, uit Gorssel, in het bestuur gekozen: Mw. J.M. Welcker, uit Amsterdam.

Dirk Visser, secretaris

[in: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks nummer 3 (1977) p. 126]