Amersfoort, 23 april 1977
Verslag van de zevende ledenbijeenkomst

De bijeenkomst werd gehouden in de Doopsgezinde kerk te Amersfoort. Aanwezig waren 52 leden en 5 gasten.

J.P. Jacobszoon, herder en leraar bij de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Haarlem, hield een inleiding over Menno Simons' Meditatie op de 25e Psalm. Het geschrift is de neerslag van de bijbelstudie na Menno's uittreding uit de Rooms-Katholieke Kerk. In het kort bevat het een beschrijving van zijn geloofswereld.

Bekering is het verlaten van de valse en het zich voegen bij de ware kerk. Het gaat om de 'nieuwe Creatuere', de nieuwe mens.

Vervolgens werden discussievragen - opgesteld door I.B. Horst en de inleider - in groepen besproken.

Tenslotte werden in een gezamenlijke bijeenkomst de belangrijkste punten uit de discussie aan de orde gesteld.

Dirk Visser, secretaris

 [in: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks nummer 4 (1978) p. 117 ]