Amsterdam, 1 april 1978
Verslag van de negende ledenbijeenkomst

De bijeenkomst werd gehouden in het Theologisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam. Aanwezig waren 48 leden en 7 belangstellenden.

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Universiteit spraken S. L. Verheus en J. BrĂĽsewitz, beiden uit Amsterdam, over de geschiedenis (tot 1945) en de naoorlogse ontwikkelingen van de Faculteit der Godgeleerdheid.

Daarna bezocht men een tentoonstelling over honderd jaar studentenleven in de Agnietenkapel.

P. Bart jr. uit Krommenie, werd in het bestuur gekozen in de vacature van H.G. de Vries, uit Amsterdam.

In de middagzitting sprak J. Reiling, hoogleraar geschiedenis en leerstellingen van het Baptisme aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, over het dopers-calvinistisch gesprek in verleden en heden. Na een historisch overzicht van de Baptistenbeweging besprak hij de "Täuferkonferenz 1525-1975", een studiebijeenkomst van geleerden uit de doperse en de gereformeerde traditie, en de discussies tussen de World Alliance of Reformed Churches en de Baptist World Alliance.
Samenvattend was zijn conclusie dat er enerzijds een duidelijke innerlijke verwantschap bestaat tussen de gereformeerde Reformatie en de doperse traditie en anderzijds verschil van inzicht betreffende de verhouding Oude - Nieuwe Testament, de visie op de geschiedenis, en het verstaan van de Heilige Geest.

Met groeps- en plenaire discussie werd deze bijeenkomst besloten.

Dirk Visser, secretaris

[uit: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks nummer 5 (1979) ]