Zutphen, 23 september 1978
Verslag van de tiende ledenbijeenkomst

Deze bijeenkomst werd gehouden in Zutphen. Aanwezig waren 102 leden en 34 belangstellenden.

's Morgens bezochten de deelnemers de Walburgiskerk en de Librije.

's Middags hield Mw. M.M. Doornink-Hoogenraad, een lezing over de Moderne Devotie in Zutphen. Hierin besteedde zij veel aandacht aan de positie van de zusterhuizen in de IJsselstreek, met name het Adamanshuis to Zutphen.

In de Doopsgezinde kerk werd deze bijeenkomst besloten met een wijdingswoord door Mw. Ds. M.C. de Wilde-Mulder.

Dirk Visser, secretaris

[uit: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks nummer 5 (1979) ]