Amsterdam, 15, 16 & 17 mei 1980
Studiedagen in samenwerking met Doopsgezind Seminarie

Lees hier de uitnodiging en toelichting op het programma

In het kader van het grote herdenkingsjaar 1980 organiseerde de DHK samen met het Seminarie, in de Singelkerk, een drietal studiedagen met eschatologische en eigentijdse aspecten.

Op Hemelvaartsdag, 15 mei werd het geheel geopend met een kerkdienst waarin J.P. Jacobszoon uit Haarlem, preekte over een 'actueel uitgelegde en daardoor zeer aansprekende' Psalm 103: 'Loof de Heer mijn ziel en al wat in mij is zijn heilige naam'.

Vrijdag de 16e opende Sjouke Voolstra, uit Eindhoven, de dag en hij leidde het thema in.
Walter Klaassen, uit Waterloo, Canada, sprak over 'Eschatologie en de plaats van de bijbel in de gemeente',
H.B. Kossen, uit Amsterdam, had het over 'De eigen aard van de gemeenschap der gemeente' en Heinold Fast, uit Emden, over 'Het vredesaspect van de gemeente'.

Als intermezzo bezochten de deelnemers zaterdagmorgen 17 mei de tentoonstelling 'Menist' in de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek.
De bibliothecaris van de Doopsgezinde Bibliotheek, S.L. Verheus, uit Amsterdam, leidde de expositie in. Uit het zeer verzorgd opgestelde materiaal (voornamelijk gedrukte werken en platen) werd ons duidelijk welk een belangrijke rol het gedrukte woord in de Broederschap heeft gespeeld, de eeuwen door.
L. Laurense, uit Zutphen, sprak 's middags over 'Het zendingsaspect van de gemeente'. Alle voordrachten werden gevolgd door het stellen van vragen en discussie, iets dat door de ruimtelijke afstand niet altijd gemakkelijk was. Voolstra, die de discussie met vaste hand leidde, wist zo nodig duidelijkheid te scheppen.
Bij een officiele landelijke herdenking op 26 september in de Doopsgezinde kerk te Utrecht, met 200 hoogwaardigheidsbekleders, overhandigde Sjouke Voolstra het eerste exemplaar van 'De gemeente als vertolking van de nieuwe tijd'* aan de voorzitster van de Algemene Doopsgezinde Societeit, J. van Ingen Schenau-Elsen.
Hierin zijn de lezingen van de drie Studiedagen bijeengebracht.

'Moge de resultaten van deze studiedagen "heldere eenzijdigheid" verschaffen in de "blinde verwardheid" van het huidige belijden en beleid van onze Broederschap,' aldus Voolstra.
Zijn medegelovigen stelde hij de vraag of zij 'gehypnotiseerd door een roemrucht verleden gelaten het einde afwachten of dat zij de confrontatie met Gods bevrijdend handelen in deze tijd aandurven.'
`Het "Doopsgezind eigene" in historisch perspectief' was de titel van de toespraak van S. Groenveld, uit Hoofddorp.
[Lees hier (in DB nr 7 (1981), blz. 11-30) een uitgebreide versie van deze toespraak.]

* De gemeente als vertolking van de nieuwe tijd. Studiedagen 15-17 mei 1980. De lezingen van H. Fast, W. Klaassen, H. B. Kossen en L. Laurense, ingeleid door S. Voolstra, toegelicht door I. B. Horst. Amsterdam, Algemene Doopsgezinde Societeit, 1980.

Dirk Visser, secretaris

[uit: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks nummer 7 (1981 ]