Emden, 4 & 5 oktober 1980
Najaarsvergadering DHK

Vanuit het Oostfriese Emden, zo wordt algemeen aangenomen, is het Doperdom naar Nederland gekomen.
Reden voor de DHK zich door de Mennonietengemeente aldaar te laten uitnodigen om gezamenlijk het 450-jarig bestaan van het Noordwestduitse-Nederlandse Doperdom te vieren.

Bijna 100 DHK-leden en belangstellenden woonden deze bijzondere vergadering op 4 en 5 oktober bij. Enig oponthoud van de bussen en een miezerige regen waren er debet aan dat de stadswandeling beperkt bleef tot een bezoek aan het Raadhuis, dat tevens het `Ostfriesische Landesmuseum' huisvest.
Dr Heinold Fast, herder en leraar bij de Doopsgezinden te Emden c.s., had hier een kleine tentoonstelling van Mennonitica ingericht.

De Lutherse Superintendent Dr Menno Smid hield 's avonds voor Oostfriese en Nederlandse Doopsgezinden in een overvolle gemeentezaal een doorwrochte lezing over de Reformatie in Oost-Friesland, een cultureel en politiek 'Überschneidungsfeld' tussen Duitsland en Nederland.

In de feestelijke kerkdienst kreeg de wereldwijde Broederschap voor veel aanwezigen gestalte. Een lid van de Gemeente Emden, een predikantenechtpaar uit Regensburg, een zuster uit Delfgauw en de 'Umsiedler'-predikant uit Neuwied gaven hun visie op leven en geloof, met conflicten, vervolging en verzoening; een indrukwekkend getuigen van levend Doopsgezind geloof.

D. Visser, secretaris

[uit: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks nummer 7 (1981) ]