Haarlem, 9 mei 1981
Verslag van de vijftiende ledenbijeenkomst

De bijeenkomst werd gehouden in de Doopsgezinde kerk te Haarlem.
Aanwezig waren ruim 60 leden en belangstellenden.

In de ochtendzitting werden 16e-, 18e- en 20e-eeuwse Doopsgezinde liederen vertolkt door de tenor F. Fritschy, op het orgel begeleid door W. Kloppenburg, die een en ander ook inleidde.

's Middags stond 'De gemeente als vertolking van de Nieuwe Tijd' centraal.
Onder dit thema werden t.g.v. 450 jaar Doperdom in Nederland van 15 tot 17 mei 1980 te Amsterdam Studiedagen gehouden, georganiseerd door Seminarie en DHK.

De in deze bundel verschenen lezingen, voorzien van een inleiding én een handleiding voor gesprek, dienden ter voorbereiding op deze zitting, die werd ingeleid door I.B. Horst.

J. M. Welcker, secretaris

[in: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks nummer 8 (1982) ]