Leiden, 17 oktober 1981
Verslag van de zestiende ledenbijeenkomst

De bijeenkomst werd gehouden in de Doopsgezinde kerk te Leiden.
Aanwezig waren ruim 100 leden en belangstellenden.

De pastor loci, W.H. Kuipers, sprak in de ochtendzitting over de geschiedenis van de Doopsgezinde Gemeente te Leiden.

J.D. Bangs onderhield de aanwezigen over enkele vroege `Arminiaanse' boekjes.

Na een stadswandeling, onder meer via het Bethlehemhofje aan het Levendaal, bezichtigden we een tentoonstelling van Leidse Mennonitica, samengesteld door br. W. Downer.

Ds Kuipers besloot de bijeenkomst met een kort wijdingswoord.

J.M. Welcker, secretaris

[in: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks nummer 8 (1982) ]