Münster & Twente-Oost, 9 & 10 oktober 1982
Verslag van de achttiende ledenbijeenkomst

De bijeenkomst werd gehouden te Münster, terwijl als gastheer optrad  de Doopsgezinde Gemeente Twente-Oost.
Aanwezig waren ruim 90 leden en belangstellenden.

De openingstentoonstelling van het Stadtmuseum in de Westfaalse stad Münster was gewijd aan 'Die Wiedertäufer in Münster'.

"De doperse beweging, de wildgroei van de Reformatie, leefde uit de in tijden van verandering wijdverspreide spanning tussen angst en hoop", zo schrijft de Frankfurter Allgemeine Zeitung op 8 oktober 1982. "Zij stond als 'reële utopie' met al haar troebele gevolgen als beeldenstorm en gemeenschappelijk eigendom, veelwijverij en gedwongen doop dichter bij de Middeleeuwen dan bij de Nieuwe Tijd. Als leider van een beweging, die zich tegenwoordig misschien als alternatief zou beschouwen, heeft de Hollander Jan van Leiden in de stad, die hij tot het 'Nieuwe Jeruzalem' uitriep, een zich snel radikaliserende theocratie gesticht. Na lang verzet werd de stad in het voorjaar van 1535 door de troepen van de heer van de stad, de bisschop van Münster, heroverd en het regiment van de Wederdopers verslagen. De drie ijzeren kooien aan de toren van de Lambertikerk, waarin de lijken van de terechtgestelde leiders te zien waren, getuigen tot op de huidige dag van de bloedige gebeurtenissen." [bron: FAZ].

Cataloguscover _expo Muenster
Jan van Leyden
omslag van de catalogus bij de
tentoonstelling in Münster, 1982

 

 

 

De meeste deelnemers aan de najaarsvergadering werden ondergebracht bij leden van de Doopsgezinde Gemeente Twente-Oost, waar op zondag een gemeenschappelijke dienst, geleid door ds. K. van der Wijk, werd gehouden.

Dirk Visser
[in: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks nummer 9 (1983) ]