Kampen, 16 april 1983
Verslag van de negentiende bijeenkomst

De bijeenkomst werd gehouden in de Doopsgezinde Kerk te Kampen.
Aanwezig zijn ruim 75 leden en belangstellenden.

Scheidend voorzitter S.L. Verheus gaf (een jaar te vroeg!) een overigens boeiend overzicht van tien (dus negen) jaar DHK. Tenslotte was het 1500 jaar geleden dat Jezus werd gekruisigd en 500 jaar dat Maarten Luther werd geboren. Het schip van de DHK is met enige polemiek in zee gegaan: is het een nostalgisch clubje van verzuurde mensen wier enige toekomst is in het verleden te kijken, zo formuleerde Verheus de kritiek van buitenstaanders? Het gaat echter om bezinning ten dienste van gemeente en broederschap. Wie zijn eigen geschiedenis vergeet, wordt wortelloos, aldus Verheus.

J. Brüsewitz refereerde over de gedwongen emigratie van Zwitserse Doopsgezinden in de 18e eeuw naar ons land. Zie hierover diens doctoraalscriptie uit 1981 aan de UvA: 'Van deportatie naar emigratie', en ook: 'Een opmerkelijke ontmoeting' in DB nr 8 (1982) 100-103).

Kampen was een van de vier steden in Nederland waar de Zwitserse Broeders zich in de 18e eeuw vestigden. Verder kwamen ze terecht in de Groninger Veenkolonien, Deventer en Harlingen.
De Zwitserse Broeders werden in die tijd nog niet door de overheid getolereerd terwijl de Nederlandse Doopsgezinden sinds het begin van de 17e eeuw een steeds grotere rol speelden in de samenleving. Dit had geleid tot veranderingen in geloofsopvattingen, waardoor de verschillen met de Zwitserse geloofsgenoten nog vergroot werden, zodat  Zwitserse en Nederlandse Doopsgezinden, door hulp verbonden, vreemden voor elkaar. bleven.

In de namiddag was er een fraaie rondleiding door Kampen, waarna de bijeenkomst met een wijdingsdienst werd besloten.

Dirk Visser

[in: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks nummer 10 (1984) ]