Utrecht, 12 november 1983
Verslag van de twintigste bijeenkomst

De bijeenkomst werd gehouden in de Doopsgezinde Kerk te Utrecht.
Aanwezig waren ruim 100 leden en belangstellenden.

Afscheid werd genomen van voorzitter S.L. Verheus en secretaris mw. J.M. Welcker.
Tot opvolgers werden gekozen C.F. Br├╝sewitz uit Bunnik en mw. A.M. Visser uit Amsterdam.

Dr J.P. Boendermaker, hoogleraar aan het Luthers Seminarie te Amsterdam, sprak over Lutheranen als 'dissenters'. Anders dan elders namelijk zijn Lutheranen in ons land niet tot hoofdstroom geworden noch emigreerden zij naar een Luthers land.
Daardoor ontwikkelden de Nederlandse Lutheranen eigenaardigheden die vroeger al te gemakkelijk als calvinistisch of dopers werden bestempeld, aldus Boendermaker.

In de namiddag werd nog de tentoonstelling 'Luther in de Lage Landen', in het Rijksmuseum het Catharijneconvent bezocht.

Ds R. Hofman besloot de bijeenkomst met een kort wijdingswoord.

Dirk Visser

[in: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks nummer 10 (1984) ]