Haarlem, 28 & 29 april 1984
Verslag van de eenentwintigste bijeenkomst

De bijeenkomst werd gehouden in de Doopsgezinde kerk te Haarlem.
Aanwezig waren 125 leden en belangstellenden.

De Verenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem ontstond in 1784 door de samenvoeging van de (al) Verenigde Vlaamsche en Waterlandsche Gemeente die vergadering hielden in de Peuzelaarsteeg, met de (al) Verenigde Vlaamsche, Friesche en Hoogduitsche Gemeente, die samen kwamen in 'De Blok' op het Klein Heiligland.

Ter gelegenheid van dit 200-jarig bestaan vond er vanaf 28 april te Haarlem een driedaags seminar plaats over 'Belijden en Beleven'.
De eerste twee dagen daarvan waren voorbereid door de VDGH en de DHK.
De laatste dag, met als thema: 'Het chiliasme - het duizendjarige Rijk', werd georganiseerd door de Algemene Nederlandse Doopsgezinde Predikanten Vereniging, met als sprekers: dr. W. Aalders uit Den Haag en prof. dr. G.H. ter Schegget, uit Doorn.

Zaterdag 28 april sprak dr A. F. Kreider uit Londen over 'De betekenis van de Martelaers Spiegel voor deze tijd', opgenomen in de 'Bijdragen', lees: DB nr 10 (1984) blz. 11-28.

De bijeenkomst stond verder in het teken van de heruitgave van de Martelaers Spiegel van T.J. van Braght uit 1685.
Dr S. L. Verheus leidde een en ander in, waarna Tob de Bordes fragmenten uit onder meer de Martelaers Spiegel voordroeg.
Het eerste exemplaar van de herdruk werd vervolgens gepresenteerd aan de directeur van de Stadsbibliotheek te Haarlem, C. van Dijk.

Zondag 29 april was er een dienst onder leiding van ds. A.A. Thimm.

's Middags was er een rondwandeling door Haarlem.
Tijdens het bezoek aan Teyler's museum bespeelde Wim Dalm het 31-toons orgel.
's Avonds werd in de Doopsgezinde kerk de musical 'Der Mennisten Hemel' opgevoerd.

Dirk Visser

[in Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks nummer 11 (1985) ]