Elspeet Voorjaar 1985

Elspeet, 13 april 1985
Verslag van de drie├źntwintigste ledenbijeenkomst

De bijeenkomst werd gehouden in het Doopsgezind Broederschapshuis te Elspeet.
Aanwezig waren 80 leden en belangstellenden.

Archiefonderzoek als basis voor historisch onderzoek in gemeenten en families
stond centraal. Br. S. Groenveld (Hoofddorp) maakte aan de hand van
archiefstukken uit het archief van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam
de aanwezigen wegwijs in archiefonderzoek.

Mevr. M. van Leeuwen-Canneman van het Centraal Register van Particuliere Archieven te Den Haag sprak vervolgens over de registratie van particuliere archieven, in het bijzonder van kerkelijke archieven.

De broeders C.P. Hoekema (Heerenveen), C. Nielsen (Midlum) en Th.B. Roep (Alkmaar) verhaalden van hun archiefonderzoek, waarbij zowel de knelpunten als de resultaten ter sprake kwamen.

Dirk Visser

[in: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks nummer 12/13 (1986/87) p. 311]