De Rijp, 2 november 1985
Verslag van de vierentwintigste ledenbijeenkomst

De bijeenkomst werd gehouden in de Doopsgezinde Kerk te De Rijp.
Aanwezig waren 125 leden en belangstellenden.

Dr. A.Th. van Deursen, hoogleraar geschiedenis aan de Vrije Universiteit te
Amsterdam, sprak over het kerkelijk leven in Graft en De Rijp in de 17e eeuw.
Hij besteedde onder meer aandacht aan het `Rijper Liedboekje' uit 1627 en de
prekenbundel `De Rijper Zeepostil', die Engel van Dooregeest voor de
doopsgezinden op de visserijschepen had geschreven. In De Rijp is Adriaen
Leeghwater geboren, de ontwerper van inpolderingen en molenbouwer. Verder
behartigt de Rijper Soci√ęteit al eeuwen de belangen van de Noordhollandse
Doopsgezinde Gemeenten.

Na een lunch in Het Wapen van Munster (!) werd 's middags het dorp bekeken: Grote Kerk, Raadhuis, Rijper Museum 'In 't Houten Huys' en de Oudheidkamer Jan Boon.

Dirk Visser

 [in: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks nummer 12/13 (1986/87) p. 311]