Zwolle Voorjaar 1988

Zwolle, 4 juni 1988
Verslag van de negenentwintigste ledenbijeenkomst

Uitgenodigd door de doopsgezinde gemeente Zwolle, die het 350-jarig bestaan van het fundament van haar vermaning vierde, kon de Kring haar voorjaarsvergadering houden in de pas gerestaureerde locatie aan de Wolweverstraat.
De 85 deelnemers werden op zeer joviale wijze vergast op lekkernijen o.a. gemaakt volgens "Enkele internationale recepten", een interne jubileumuitgave met samples van mennonieten-kookkunst.

Het ochtendprogramma omvatte een historische inleiding van de gemeente gegeven door zr. S. Krijtenburg-Smeding. Het werd duidelijk uit haar verhaal hoezeer de doopsgezinde gemeenschap overleefde als minderheid ten opzichte van de staatskerk.

Vooruitlopend op het middaggedeelte, gaf vervolgens br. F. Schipper uit Blokzijl aan de hand van enkele anekdotes een indruk van kleinere gemeentes (Blokzijl heeft drie doopsgezinde gemeentes gekend...) in een nog steeds vrij kerkelijk gebleven gebied.

De bustrip die het gezelschap door de kop van Overijssel voerde, gaf gelegenheid
de interieurs van de vermaningen van Zwartsluis, Blokzijl en Giethoorn te bewonderen in hun meestal witgeschilderde pracht en met gerestaureerde orgels. Eerstgenoemde "herbergde" zelfs een kosterij in het sousterrain.

De informatieve en verzorgende inbreng die de gastgemeenten hadden, maakten maar weer eens duidelijk, hoe belangrijk ontmoeting en uitwisseling is voor Kringleden, die geen lid zijn van een genootschap ter bezichtiging van instand te houden monumenten.

Dit keer kwam de helft van de deelnemers uit de randstad voor wie de kleinschaligheid van dit soort gemeentetradities boekdelen gaat spreken.

Oud-voorzitter br. S. Verheus sloot de dag of in het kerkje van Giethoorn.

A.M.V.

[in: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks nummer 15 (1989)]