Deventer, 12 november 1988
Verslag van de dertigste ledenbijeenkomst


Ook Deventer bleek in haar viering Zwolle [waar de voorjaarsbijeenkomst werd gehouden] op de hielen te zitten met idem uitnodiging die de Kring zich niet graag liet ontgaan.
De belangstelling van leden en belangstellenden was overweldigend : 102 deelnemers hadden zich aangemeld voor de lezingen en de stadswandeling met tentoonstelling in de binnenstad.

's Morgens gaf mr. drs. Th.W.C. Brok uit Utrecht, een overzicht van het leven van de Oude Vlamingen in Nederland onder de veelzeggende titel : "Van alle ijdelheid der wereld afgescheiden". Geschiedvorsing omtrent deze doperse tak, als exponent van de conservatieve richting, staat nog aan het begin. Het ideaal van "de gemeente zonder vlek of rimpel", zich baserend op de vroegchristelijke gemeentepraktijken w.o. voetwassing, ban en mijding, nadruk op de locale gemeente waarbinnen doop en avondmaal exclusief waren, spreken meer tot de verbeelding dan tot navolging. Aan de hand van biografische en regionale (ken)schetsen werd het beeld vervolgens meer ingekleurd.

Zr. drs Rademaker-Helfferich gaf daarna met dia's en commentaar een beeld van 450-jaar doperdom in Deventer vooruitlopend op de rondwandeling in het middagprogramma. Tijdens de lunchpauze was haar pasverschenenboek "Een wit vaantje op de Brink: de geschiedenis van de Doopsgezinde gemeente Deventer" beschikbaar.

's Middags bleek het weer gunstig voor een wandeling door de oude binnenstad, die uitliep op het stadhuis, waar men de daargehouden tentoonstelling kon bezichtigen. Om de dag niet helemaal te beeindigen binnen overheidsmuren, keerde men terug naar de vermaning aan de Brink, alwaar ds. E. Borren de zeer geslaagde dag kon afsluiten en de voorzitter zijn dank kon uiten voor alle inzet van de gastgemeente.

A.M.V.

[in: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks nummer 15 (1989) pp. 188-189]