Door tragische omstandigheden kon de voorjaarsbijeenkomst, die in Utrecht
voorzien was, niet doorgaan.