Voorjaar 1993
Verslag van de achtendertigste ledenbijeenkomst

tekst volgt nog.