Edam, 14 mei 1994
Verslag van de veertigste ledenbijeenkomst

 Zie hier de uitnodiging met toelichting op het programma

Ruim 90 leden en belangstellenden van de DHK werden in de gerestaureerde vermaning
van Edam welkom geheten door H. van Essen Jzn, voorzitter van de doopsgezinde gemeente te Edam.
Daarvoor had hij samen met C.F. Brüsewitz, die het nieuwe orgel bespeelde, op verrassende wijze het gehoor vergast op een uit volle borst gezongen duet. Een beroepsorganist, S. Mak, liet vervolgens horen welke mogelijkheden dit instrument, dat van de gereformeerde kerk te Gaastmeer was overgenomen, werkelijk bezat.

De nieuwe voorzitter P.H.A. Tillema verzorgde de opening van de bijeenkomst.
W. van Gulik, architect, en H.A.J.O. Schaap, lid van de restauratiecommissie, deden verslag van de geslaagde restauratie. Vooral veel leden van 'Oud-Edam' hadden zich er voor ingespannen om dit monument te behouden en een multifunctionelere bestemming te geven.
Er werd ook hier een boekje ten doop gehouden. De oud-leraar van Edam, R. Hofman, presenteerde zijn Het kerkje op de Kaasmarkt. Geschiedenis van de Doopsgezinde
Gemeente Edam (Doperse Documentaire Reeks 2). In zijn causerie memoreerde hij de eigenzinnigheid van de Edamse gemeente die haar zelfstandigheid steeds hoog in het vaandel voerde.

Na de lunch was er een rondleiding door Edam gepland. Vanwege ziekte van de gids kon deze geen doorgang vinden. Een plaatsvervanger vertelde iets over de geschiedenis van het water, onze erfvijand, ter inleiding van een bezoek aan een tentoonstelling in de prachtige Hervormde kerk van Edam, die aan dit onderwerp gewijd was.

Na de excursie en de rondwandeling werd deze geslaagde bijeenkomst wederom in de vermaning afgesloten.

P. van Schieveen

[in: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks nummer 20 (1994) p. 316]