Leiden, 29 oktober1994
Verslag van de eenenveertigste ledenbijeenkomst
'Doopsgezinden, opposanten en geestverwanten'

Ter gelegenheid van het vierde lustrum van de DHK werd een congres georganiseerd
in de doopsgezinde kerk, de zogenaamde Lokhorstkerk, te Leiden.
Het thema luidde: 'Doopsgezinden, opposanten en geestverwanten'.
In zijn openingswoord bracht de voorzitter van de DHK aan het licht, dat van
de 115 aanwezigen (van wie 84 uit Noord- en Zuid-Holland) er een 23-tal sedert de oprichting in 1974 lid was. Aan hen werd een 'certificaat van trouw' uitgereikt.

Onder leiding van de dagvoorzitter, P. Visser, werd een vol lezingenprogramma afgewerkt.
Aan het woord kwamen S. Voolstra, W. Bergsma, E. Hofman, W.J. op 't Hof, O.S. Knottnerus, mw. B. Rademaker-Helfferich, E.H. Cossee en J. Vree.
[Hun lezingen zijn tot artikel bewerkt en opgenomen in DB 20 (1994).]

De catering was in goede handen bij de kosterij van de Lokhorstkerk. Ook goed
geestelijk voedsel was in ruime mate verkrijgbaar, zoals een nieuwe aflevering - de zevende alweer -van de reeks Doperse Stemmen, samengesteld door S. Voolstra,
getiteld: Een gemeente van heiligen. De kenmerken van de ware kerk volgens Menno Simons.
Daarnaast vond veel aftrek: P. Visser e. a. (eds,) From Martyr to Muppy. A historical introduction to cultural assimilation processes of a religious minority in the Netherlands: the Mennonites (Amsterdam, Amsterdam University Press, 1994).
Wiens dorst nog niet voldoende gelest was, hief na afloop van dit geslaagde congres het glas, de DHK een voorspoedige toekomst toewensend.
Bestuur, redactiecommissie en oud-bestuursleden lieten ter afsluiting van deze dag in restaurant 'De avonden' twintig jaar DHK-geschiedenis de revue passeren. Wat heeft het zwoegen opgeleverd? 3451 bladzijden Doopsgezinde Bijdragen, 405 bladzijden Doperse Stemmen en 41 bijeenkomsten. En veel genoegen.

P. Tillema

[in: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks nummer 20 (1994) p. 316-317]