Haarlem, 6 mei 1995
Verslag van de twee√ęnveertigste ledenbijeenkomst

Voor de voorjaarsbijeenkomst van de DHK waren 95 leden en introducé(e)s naar Haarlem getogen om er in het prachtige vermaningscomplex aan de Peuzelaarsteeg een aantrekkelijk programma mee te maken.

Ter gelegenheid van zo'n 475 jaar doopsgezinden in Haarlem was immers van de hand van dr. Simon L. Verheus het herdenkingsboek Naarstig en vroom : Doopsgezinden in Haarlem 1530-1930 (Haarlem, 1993) verschenen.

Ds Ruth M.M. Hoogewoud-Verschoor sprak namens de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem een woord van welkom, waarna voorzitter P.H.A. Tillema de leiding van de dag overnam, namens de DHK allen verwelkomde, en de redactie dankte voor alle werk aan de 20ste bundel (1994).

Het ochtendprogramma bestond uit een voordracht over Haarlems gemeenteleven door Simon Verheus, zonder de aangekondigde dia's: geen gemis naar mijn smaak, want de geboren verteller Verheus had ze niet nodig. Onverwacht en zeer gewaardeerd was het orgelspel door Piet Beun op het Ahrend & Brunzema-orgel, dat helaas in een reeds gevuld programma ingevlochten moest worden. Misschien kan de DHK eens een aparte orgel- en liederendag organiseren? De oude orgelmuziek en het doperse lied horen ook tot ons historisch erfgoed.

Mevrouw M.C. Stubbe vroeg hierna het woord om aandacht te vragen voor het boekje Indien ik u vergete : Vijftig jaar na dato, onder redactie van J. van der Meer, M.C. Stubbe en M. Wierda-Boer, een uitgave met herinneringen aan de oorlog 1940-45 en uitgegeven op kosten van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam.

Na de lunch werden onder leiding van Haarlemse gemeenteleden en begunstigd door het mooie weer drie doopsgezinde hofjes en Teylers Museum bezocht; de wat minder mobiele leden konden het fraaie complex aan de Peuzelaarsteeg bekijken, waar ook een kleine expositie was ingericht. Met een kop thee, terug in de vermaning, werd een mooie dag besloten.

Met het oog op de vele aktiviteiten is als DHK-bijeenkomst in het Mennojaar 1996 alleen het Menno-congres georganiseerd, op 2 en 3 februari 1996.

[in: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks nummer 21 (1995) p. 247]

B. Rademaker-Helfferich