Antwerpen & Brugge, 25 & 26 april 1997
Verslag van de drieënveertigste bijeenkomst

Met het oog op de vele activiteiten in het Mennojaar, waarin op 2 en 3 februari
1996 het Menno-congres werd georganiseerd, was er in 1996 geen reguliere
DHK-bijeenkomst.

Dit gemis werd in 1997 ingehaald doordat op vrijdag 25 en zaterdag
26 april een tweedaagse excursie werd gemaakt naar 'Dopers Vlaanderen'
en wel naar Antwerpen en Brugge. Maar liefst tachtig deelnemers waren bereid
gebleken de f 145 p.p. (gereduceerde prijs) te betalen om onder meer naar aanleiding van Dr Guido Marnefs lezing op het Menno-congres en zijn proefschrift
Antwerpen in de tijd van de Reformatie (1996), ter plaatse ingelicht te worden over de geschiedenis van de dopers in de Zuidelijke Nederlanden.

Op vrijdagmorgen om 10.15 uur brachten twee bussen de groep van station
Roosendaal naar Antwerpen, waar we ontvangen werden in het gebouw van de
Verenigde Protestantse Kerken in België, 'de Brabantse Olijfberg'.
Daar spraken Ds. E.A. Rooze over zijn gemeente en het kerkgebouw en Dr Guido Marnef over de wederdopers in Antwerpen. Na gastvrij geschonken koffie en thee en het eten van een eigen hapje, was de middag ingeruimd voor een bezoek aan het Museum Plantijn-Moretus of een rondwandeling door Antwerpen onder leiding van gidsen, die - na enige vertraging - op kwamen dagen.
Diner, avond en nacht werden doorgebracht in het conferentieoord 'De Elderschans' in Aardenburg, waar het eenvoudige Van Eeghenhuis omgetoverd bleek te zijn tot een luxe oord met bar (één muur én de plek van het doorgeefluikje bleken nog herkenbaar) en verpletterend ontbijtbuffet. 't Was er gezellig toeven.
Na een kort bezoek aan de doopsgezinde kerk van Aardenburg met zijn negentiende-eeuwse entree, zeventiende-eeuwse kerkschuur met achttiende-eeuws interieur met het 'lam met rode oortjes', werd een wandeling door Brugge gemaakt, waarna we in het 'Keerske', eveneens een kerk van de VPK, door Ds. Cor de Beun werden ontvangen.
Helaas kon in verband met tijdgebrek alleen de lezing van Dr. J. Decavele over
de reformatie in Vlaanderen doorgang vinden, en moest die van Dr. Ludo Vandamme over de wederdopers in Vlaanderen komen te vervallen. Gelukkig treft u de tekst van zijn voordracht in DB 24 (1998) aan.

Voorzitter P. Tillema bedankte iedereen die mee had gewerkt aan het geslaagde bezoek in Antwerpen en Brugge.

Vol indrukken kwamen we zaterdag 26 april om 18.00 uur weer met de bussen bij het NS-station in Roosendaal aan, waar 'last but not least' enkele reeds verloren gewaande schaapjes met de kudde herenigd konden worden. Een meerdaagse excursie die ons een blik gunde op de voorbije wereld van de vervolgde Vlaamse doperse broedergemeenten en het ontroerende authentieke materiaal in Plantijns drukkerij en het gemeentearchief te Brugge. Allen die in dat verwante Vlaanderen aan het slagen van deze excursie meewerkten, alsnog hartelijk dank.

Bonny Rademaker-Helfferich

[in: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks nummer 24 (1998) pp. 332-333]