De Palts op tegenbezoek, 22 t/m 25 juni 2000
Ontvangst van mennonieten uit de Weierhof

De Pfalz op bezoek: het waren drukke dagen voor onze 42 gasten uit Weierhof en omgeving gedurende hun vierdaagse tegenbezoek aan ons land van donderdag 22 juni tot en met zondag 25 juni 2000. Eckbert Driedger en de zijnen hadden gekozen uit een palet van mogelijkheden en dankzij aller inzet - en niet het minst dankzij het prachtige weer! - is er een zeer geslaagd geheel uit de verf gekomen.

Donderdagmiddag: aankomst in Motel Arnhem, waar gelunched werd.
Vervolgens werd Nederland-op-zijn-Hollands doorkruist in het Openluchtmuseum. De meeste contacten - ook de persoonlijkste - kwamen 's avonds in Mennorode tot stand.
Zij en wij boften, want ds. Ed van Straten had net de gastenleiding.
Arno Thimm, onze ambassadeur voor het Deutsche Sprachraum, boeide met zijn bijdrage 'Über die Anfänge des holländischen Täufertums'.
De Hollandse doperse gasten van het huis droegen bij aan de gewenste uitwisseling van gedachten en gevoelens.

Vrijdag kwamen wij tot onze verwondering op tijd aan op het Amsterdamse Koningsplein.
In de collegezaal aan het Singel luisterden we naar Fokke Fennema die een uiteenzetting gaf over de huidige situatie bij de doopsgezinden in Nederland.
Ook konden we Piet Visser dankbaar aanhoren over de hulp, die Hollandse doopsgezinden in de 17e en 18e eeuw gaven aan geloofsgenoten in de Pfalz, eerst aan hen die uit Zwitserland naar de Pfalz verdrevenen waren, later aan de verjaagden, die verder wilden naar Amerika. Afgesloten werd dit verhaal met de klemmende vraag of die snelle en omvangrijke, vaak ook structurele hulp hen ook blijvend heeft geholpen. Een moderne vraag.

Tenslotte hebben we aldaar de kerk zelf bekeken. Na de onvermijdelijke boottocht door de grachten werd de Oost-Indiëvaarder 'Amsterdam' in het Scheepvaartmuseum bezocht, waarna de tocht terug werd afgesloten met
een rit door Noord-Holland.
De vergelijking met wat de gasten in het Openluchtmuseum gezien hadden, bleek wel iets anders uit te pakken, hoewel het klopte met het stereotype beeld dat zij van Nederland hadden: plat en nat. De Markerwaarddijk imponeerde: links en rechts alleen maar water! En dan weer terug op het 'oude land', waar het inmiddels vertrouwde Mennorode lekker verscholen in de bossen op ons wachtte.

Na de (Duitstalige) dagsluiting in het kerkje toonde zich de gul-gevende goedheid van de Weierhofers in hun bijdrage aan het Mennorode-jubileumbouwproject 'Huizen voor Zuid-Afrika'.

Zaterdag vertrok het gezelschap eerst naar het wonderlijke plaatsje Giethoorn, met een doopsgezinde vermaning als 'Volkskirche'. De rondvaart alhier werd in
kleinere boten gemaakt dan in Amsterdam, de lunch werd gebruikt in hetzelfde
dorpscafé als waar de plaatselijke Harmonie van Bert Haanstra indertijd ruziede.

Vervolgens werd koers gezet naar Menno's gedenkteken in Witmarsum en het
kerkje van Pingjum. De eenvoud ervan sprak de bezoekers bijzonder aan.
In Franeker werd het planetarium van Eise Eisinga bezocht, terwijl op de terugweg ontdekt werd dat al die motorrijders, die voor filevorming en te laat thuiskomen
zorgden, iets met de TT-races te maken hadden.

Zondag gingen we vanuit Mennorode naar Deventer.
Ds. E. Borren preekte in het Duits, Tob de Bordes las op zijn beeldende wijze de bijbelteksten.
De lunch werd aangeboden door de DHK.

Tenslotte verzorgde Bonny Rademaker-Helfferich een rondleiding door haar stad (Deventer) en wees op de voor doopsgezinden belangrijke plekken.

De bus vertrok op tijd naar de Weierhof.
Dank aan allen die hun bijdragen hebben geleverd.

Piet Tillema

[in: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks nummer 26 (2000) pp. 203-204]