Münster, voorjaar 2001
excursie naar tentoonstelling in Stadtmuseum Münster

Hieronder het verslag zie ook

[N.B. de hieronder bedoelde geluidsopnamen van het VPRO-radioprogramma OVT, uitgezonden op 7 & 14 januari 2001 van 10 tot 12 (telkens in het tweede uur van 11.25 uur tot 12.00 uur) zijn vanaf 2014 ook te beluisteren via het DHKonline nieuwsarchief

 Zouden wij wel één bus goed bezet krijgen naar Münster, zo tegen het einde van
de winter? Het werden er drie met in totaal 145 leden, met wie wij een goede reis
hebben gehad naar 'Das Königreich der Täufer'. Ondanks het barre winterweer
dat de treinen naar Deventer, waar op de bussen overgestapt moest worden, deed
vertragen. Zelfs de leden uit Middelburg en tegen de Waddenzee aan hebben
gelukkig de overstap gehaald.

Een goede reis, ondanks de onvolkomenheden die de bussen aan de dag legden,
maar dankzij het weerzien van elkaar, het in de bus afspelen van bandjes, waarop
- uit de VPRO- serie Onvoltooid Verleden Tijd - de geschiedenis en wat daaraan
voorafging over onze heerschappij in Münster, voor allen als een refresher dienst
deed. Het betrof opnamen waarvoor van onze kant alle medewerking was verleend, onder anderen door Sjouke Voolstra en Luc Panhuysen, de schrijver van De beloofde stad (ISBN 90 450 01717).

In het Stadtmuseum Münster werd dezelfde geschiedenis rijkelijk gevisualiseerd,
ondersteund door een goede opzet en uitvoerige toelichtingen. Telkens weer kunnen bepaalde aspecten helderder belicht of onderbelicht worden en telkens weer weten wij niet geheel goed raad met elke andere interpretatie. Gelukkig rest ons een compleet overzicht van de tentoonstelling in de gedaante van de catalogus in twee delen, die dezelfde titel draagt als de expositie zelf. (Waarschijnlijk nog verkrijgbaar bij het Stadtmuseum Münster).

Wat ondergetekende opviel is dat bij de samenstelling van de tentoonstelling zo
goed als geen beroep is gedaan op Nederlandse bronnen.

PS. De bandjes zijn [ten tijde van het uitkomen van DB 27 (2001) (dhkonline)]
tegen kopieerkosten verkrijgbaar: telefoon 0570-592052.  Met behulp van illustraties uit de catalogus en de mogelijkheden die de moderne pc biedt kan een handig gemeentelid daarvan  voor zijn/haar plaatselijke gemeente een boeiende audiovisuele presentatie maken.

P. Tillema

[in: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks nummer 27 (2001) p. 299]