Harlingen, 16 mei 2009
Voorjaarsbijeenkomst met historische ‘hot-items’
in het ‘Heitelân om Harns hinne’

Zie hier de uitnodiging met toelichting op het programma
Hieronder het verslag

Onze voorjaarsbijeenkomst bracht ons in de vermaning van Harlingen. Het thema was Historische 'hot-items' in it Heitelân om Harns hinne.
Het ochtendprogramma bood ons na de ontvangst met koffie en de opening en mededelingen door mevrouw B. Rademaker-Helfferich, (op dat moment) voorzitter van dc DHK, een verwelkoming door mevrouw T.M. Meester-Banga, voorzitter van de kerkenraad.

Harlingen neemt in de geschiedenis van het Nederlandse doperdom een belangrijke plaats in. Menno Simons heeft hier in 1557 zijn allerlaatste bijeenkomst op Friese bodem gehouden. Hij moest toen beslissen over een netelige ban- en mijdingskwestie, die echter het einde zou inluiden van zijn leiderschap. Lenaert Bouwens, die Menno hardleers het streng-menniste mes op de keel had gezet, dwong hem in te stemmen met de eerste afsplitsing: de verbanning van de Waterlanders.
Desalniettemin heeft Harlingen, waar ooit zes verschillende richtingen kerkten, een bloeiend gemeentelijk en cultureel leven gekend. Dankzij de scheepvaart, de handel en industrie, waarbij tal van aanzienlijke men eiste families betrokken waren, bestonden er vele kerkelijke en zakelijke contacten met Holland, met name Amsterdam. Nog steeds getuigt het onlangs opnieuw ingerichte gemeentemuseum, het Hannemahuis, daarvan.

De twee lezingen waren geheel gewijd aan het rijke Harlinger heden en verleden:
Het kunstkabinet van dr. Simon Stinstra; over doopsgezinde liefhebbers van schilder- en tekenkunst in het achttiende-eeuwse Harlingen (en Amsterdam), door prof. dr. Y. Kuiper en:
Harlingen en het Hannemamuseum door drs. Hugo ter Avest, conservator en directeur van het Cultureel en Historisch Centrum het Hannemahuis Harlingen.

's Middags volgden we per bus een groot deel van de zogenaamde autoroute-zuid, een van de vijf toeristische tochten uit de nieuwe gids met Menno Simons routes (2008), een mooi initiatief van de Stichting Doopsgezinde Monumenten in Friesland (SDMF). Er werd onder meer een bezoek gebracht aan het geheel vernieuwde Mennomonument bij Witmarsum, waar eveneens dankzij de inspanningen van de SDMF nu ook het nieuwe sculptuurkerkje te bewonderen is.
Bij de thee was de officiële presentatie van het omvangrijke digitaliseringsproject van (historisch) doopsgezind beeldmateriaal, dat het Internationaal Menno Simonscentrum ontwikkelt in samenwerking met de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam.

Daarna werd de autoroute-zuid verder gevolgd, onder andere naar Workum met zijn fraaie vermaning die sedert 1994 in de literatuur vereeuwigd is als 'het geparfumeerde aarsgat van Menno Simons'. Om 17.30 uur keerden de 108 deelnemers overweldigd door alle informatie huiswaarts.

Elma Schlecht, secretaris DHK

[in: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks nummer 37 (2011) pp. 331-332]