Ameland: Nes, Hollum, Ballum, 31 oktober 2009
Andersdenkend Ameland. Een historische terugblik op de dopers-gereformeerde ‘dialoog’ uit de (na)dagen van Calvijn

Zie hier de uitnodiging met toelichting op het programma
Hieronder het verslag

De najaarsontvangst van de DHK was op zaterdag 31 oktober 2009 te Ameland, in de gemeente Nes, en begon met een bezoek aan de vermaningen van Hollum en Ballum. Het thema was Andersdenkend Ameland; een historische terugblik op de dopers-gereformeerde 'dialoog' uit de (na)dagen van Calvijn.

Vrijwel van meet af aan bestonden er doperse gemeenten in Hollum, Ballum en Nes. Vele Amelanders behoorden tot de orthodoxe Vlamingen, de zogenaamde Jan Jacobsgezinden en de Foppe Onnesgezinden, die zich pas in 1804 zouden verenigen. Toen deze 'fijne mennisten' in 1854 fuseerden met de veel rekkelijker Waterlanders, zochten zestien bezwaarde lidmaten uit Hollum onderdak bij de Vereniging tot Heil des Volks van de ex-menniste leraar Jan de Liefde. In 1866 sloot deze kleine gemeente van de Blauwe Schuur (voorheen de vermaning van de Waterlanders) zich aan bij de Gereformeerde Kerk. Deze gemeente op Ameland heeft dus als enige gereformeerde kerk in Nederland onmiskenbaar doopsgezinde roots!

Niet verbazingwekkend maar evenzeer uniek is dan ook het huidige doopsgezind-gereformeerde samenwerkingsverband op Ameland. Daarom werd juist op Ameland stilgestaan bij de 500ste geboortedag van Calvijn, en bij de in het verleden verre van relaxte relatie tussen dopers en calvinisten.

Na de overtocht per veerboot van de pier van Holwerd naar Ameland was de ontvangst in Nes met koffie en thee cn met welkomswoorden door de secretaris van dc DHK en de voorzitter van de kerkenraad van Ameland.
De lezing van dr. Mirjam van Veen ging over de polemiek tussen gereformeerden en doopsgezinden in de zestiende eeuw.

Na het aanschouwen van kunst in de kerk ging de tocht per bus naar de doopsgezinde Herenwegkerk van Hollum
Daar hield Jan de Vries een lezing over de Amelander doopsgezinden tot omstreeks het midden van de negentiende eeuw.

Vervolgens wandelden de 107 deelnemers door Hollum via de walvisvaardershuizen en de begraafplaats, dronken thee en koffie in de gereformeerde Westerlaankerk.
Daar luisterde men naar de lezing van Rob Workel over de Amelandse gemeente van doopsgezinden en gereformeerden sedert het samengaan in 2004.

Daarna werd Ballum nog aangedaan om het kerkgebouw te bezichtigen, waarna men per bus naar de haven vertrok voor de overtocht met de veerboot naar de pier van Holwerd, zodat een ieder om 19.15 uur weer zijns weegs kon gaan.

Elma Schlecht, secretaris

[in: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks nummer 37 (2011) pp. 332-333]