Sappemeer Noordbroek, 24 april 2010
Voorjaarsbijeenkomst over Focke Wigles Gorter,
leraar te Sappemeer e.o. 1790-1836

Zie hier de uitnodiging met toelichting op het programma
Hieronder het verslag

Op zaterdag 24 april 2010 ontving de gemeente Sappemeer-Noordbroek 99 leden van de DHK. De bijeenkomst stond geheel in het teken van de leraar Focke Wigles Gorter die vanaf 1790 tot aan zijn dood in 1836 de gemeente van Sappemeer en omstreken als leraar diende. Oorspronkelijk was hij uit Friesland afkomstig.

Zijn doen en laten als menniste herder van deze uitgestrekte plattelandsgemeente, die blootstond aan grote veranderingen op sociaal, politiek en kerkelijk gebied, pende Gorter met veel oog voor detail neer in zijn dagboeken. Deze vormen nu een geweldige bron voor 's mans kijk op de roerige, verlichte en duistere wereld binnen en buiten zijn gemeente. Gorter had niet alleen oog voor de prijzen van graan en kweeperen, maar ook voor bekroonde boeken en voordrachten. Hij mopperde op de grilligheid van zowel het weer als zijn gemeenteleden; repte van krolse katers op Kalkwijk of in De Knipe, en was faliekant tegen én harddraverijen én al te hard dravende proponentenpreken.
Één zo'n jonge pas afgestudeerde seminarist, Pieter Wepkes Feenstra, zou welhaast letterlijk als Rosenbooms 'tweede man' in de gemeente, Gorters steeds strammer wordende bejaardheid bijna vergallen.

Een selectie uit Gorters dagboeken maakte Bert Dop en op deze DHK-bijeenkomst vond dc feestelijke presentatie plaats van zijn boek: Ernstige godsvrucht en gezond verstand; leven en werken van leraar Foeke Wigles Gorter (1756-1836) in Sappemeer. De hele dag stond in het teken van dit boek.

Na de ontvangst en verwelkoming in de vermaning van Sappemeer door (de nieuwe) DHK-voorzitter Anna Voolstra en kerkenraadvoorzitter Bart Smit werd het eerste exemplaar van het boek door Piet Visser aangeboden aan de burgemeester van Hoogezand-Sappemeer, mevrouw Y. van Mastrigt, én aan de auteur Bert Dop, die aansluitend een lezing hield over Gorter.

Na de lunch verzorgde de historicus Taede Smedes een lezing onder de titel: Een wandeling door het verleden van Hoogezand-Sappemeer; het dorp van Foeke Wigles Gorter.

Hierna volgde een causerie van Bart Smits over het reilen en zeilen van de huidige doopsgezinde gemeente Sappemeer-Noordbroek, en orgelspel van Koos Soesbeek op het mooie Lohmanorgel. Vervolgens wandelden de DHK'ers circa 3 km door Sappemeer, onder leiding van Taede Smedes en was het tijd voor de thuisreis.

Elma Schlecht, secretaris

[in: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks nummer 37 (2011) pp. 333-334]