Leeuwarden, 31 maart 2012
Voorjaarsbijeenkomst in Tresoar
drie exposities over doperdom

Zie hier de uitnodiging met toelichting op het programma

Hieronder het verslag
In 2012 werd de voorjaarsbijeenkomst van de Doopsgezinde Historische Kring in samenwerking met Tresoar op zaterdag 31 maart gehouden in Tresoar, het Fries Historisch en Letterkundig Centrum aan de Boterhoek 1 te Leeuwarden.
Wederom was er een overweldigende belangstelling: 154 deelnemers.
Er waren maar liefst drie tentoonstellingen of 'útstallings' te bezichtigen over doopsgezinden.

De expositie 'Doopsgezinden uit Frieslands verleden' was te zien in de grote tentoonstellingszaal van Tresoar, die voor de gelegenheid was omgebouwd tot schuilkerk. Tal van bekende doopsgezinden uit Frieslands verleden passeerden er de revue. Van Sicke Frericxs, wiens martelaarsdood Menno Simons aan het denken zette over de bijbelse legitimatie van de kinderdoop, tot Minne Simens himself.
Van de arme Balkster doopsgezinde gemeente die uit economische en religieuze overwegingen naar Amerika emigreerde, tot de rijke families zoals de Stinstra's en Cats.
Schilderijen, gedichten, bijzondere documenten en objecten gaven een beeld van de geschiedenis van het Friese doperdom, in al haar facetten.

In de studiezaal van Tresoar waren bovendien nog twee exposities bijeengebracht, projecten van het Internationaal Menno Simons Centrum, die in 2011 elders in Friesland te zien waren.
In de fototentoonstelling, 'Doopsgezind, mijn passie', werden de huidige doopsgezinde gemeenten in Nederland gerepresenteerd door middel van portretten die fotograaf Bert Janssen nam van ruim honderd doopsgezinden in hun eigen gemeenten.
De expositie 'Doperse diaspora' vertelde het verhaal van de vervolgingen van doopsgezinden en hun uitwaaien over de wereld, met alle uiteenlopende tradities die door de verdrevenen in stand werden gehouden.

In vier lezingen werden de DHK-ers meegevoerd op een reis langs desolate oorden en maakte men kennis met mennonieten in vele soorten en maten.

Met Yme Kuiper: Migratie, identiteit en herinnering. Recent antropologisch onderzoek naar Mennonites en Amish', staken we de grote plas over naar de Amish en de Mennonites,
terwijl Tjeerd de Graaf: Volk onderweg: de geschiedenis, taal en cultuur van de mennonieten in Siberië,  juist oostwaarts trok naar het godvergeten Siberië.

Arlette Couwenhoven de auteur van: De Fehrs: kroniek van een Nederlandse mennonietenfamilie, volgde de Oude Vlaminger familie De Veer vanuit het zestiende-eeuwse Amsterdam naar Dantzig, de Oekraïne en Canada tot midden in de woestijn in Mexico, waar zij tegenwoordig als familie De Fehr woonachtig zijn.

Koen Zondag bleef met: Vreemdelingen en bijwoners : over de opvang van Russische mennonieten in 1946-1947 in de Friese plaatsen Damwâld en Feanwâlden in 't heitelân, maar wel met Russische mennonieten die na de oorlog in Friesland werden opgevangen.

In een aangenaam intermezzo vertelde mevrouw Katararzyna Czaykowska over haar werkzaamheden als gids in de Poolse Weichsel-delta waar zij bezoekers regelmatig rondleidt langs de sporen die mennonieten daar hebben achtergelaten.

Elma Schlecht, secretaris

[in: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks nummer 38 pp. 391-392]