Groningen 27 oktober 2012
Doopsgezinde identiteiten?
Najaarsbijeenkomst 2012

 

In de kerk van de stad Groningen was een DHK-studiedag over de vraag welk religieus en maatschappelijk beeld én zelfbeeld doopsgezinden uitdragen en uitdroegen in verleden en heden.

Wie kent niet het bekende kwatrijn dat ds. Sibold Sicco Smeding (1896-1970),   vanaf ca. 1944 door de bekende aardewerkfabriek Tichelaar uit Makkum in het Nederlands en in 't Fries, op (wand)borden in drie formaten liet vervaardigen?

Sibold Sicco Smeding Cu Uit DJ 1971 Doopbord Ndl

Dope Hwat Mounich Is

Zie hier de uitnodiging met het programma (N.B. de aangekondigde stadswandeling - onder beoogde leiding van Marcel Kremer - "langs wél betimmerde doopsgezinde koopmanshuizen uit de achttiende eeuw, eindigend in de Prinsentuin achter de Martinikerk, in grand café Prinsenhof" ... ging niet door)