Ouddorp 20 april 2013
Voorjaarsbijeenkomst
'Doopsgezinden op de Zuidhollandse eilanden'


Zie hier de uitnodigingstekst met toelichting op het dagprogramma.
Hieronder een impressie van de dag van de hand van Bart Smits, geschreven voor Doopsgezind.nl

Ach, Ouddorp, dat is een heel ander verhaal...
Deze opmerking kreeg ds. Edwin de Jong van Ouddorp nogal eens te horen bij zijn eerste kennismaking met de Broederschap, zo’n drie jaar geleden. Langzamerhand werd hem duidelijk dat er inderdaad verschillen zijn aan te wijzen met de meeste andere doopsgezinde gemeenten. Zo heeft Ouddorp elke zondag twee diensten met als bezoekers naast de leden heel veel belangstellenden, telt de lijst van de kinderdienst 75 namen, zijn er jaarlijks twee doopdiensten, wordt er meer uit de ‘Opwekkingsbundel’ gezongen dan uit ‘Tussentijds’, voelen veel leden zich thuis bij het evangelische gedachtegoed.

 Ouddorp Kaart 19E Eeuw

Dat neemt niet weg, zo betoogde Edwin op 20 april tijdens de bijeenkomst van de Doopsgezinde Historische Kring in Ouddorp dat deze gemeente zich verbonden voelt met de Broederschap en doopsgezinden wereldwijd. ’Onze identiteit,’ zo vertelde hij, ‘is bijbels georiënteerd, dopers van signatuur, evangelisch gekleurd en gericht op de praktijk van geloof en leven.’ En misschien is juist dát wel erg doopsgezind: mensen die eigenwijs hun eigen weg gaan. Ondanks mogelijke verschillen voelt de gemeente Ouddorp zich door de gedeelde geschiedenis en uitgangspunten onlosmakelijk met andere doopsgezinden verbonden.
Klik hier om de hele lezing van Edwin de Jong te lezen in pdf.

Uit de lezing van Elma Posthuma bleek die gedeelde geschiedenis. Ook Ouddorp heeft een lange en rijke doperse historie, waarin de voor- en grootouders van Elma een belangrijke rol hebben gespeeld. Het oudste archiefstuk is van 1622, toen er op een zolder gekerkt werd. Later, in elk geval vóór 1770, werd achter dit huis aan de Weststraat een schuilkerk ingericht. Elma hoopt ooit nog eens een uitgebreid onderzoek te doen naar de geschiedenis van Ouddorp. Ze is er terecht trots op dat de gemeente groeit.

De archivaris van Middelharnis, Jan Both, probeert in die plaats een straat benoemd te krijgen naar de bekende doper Jan Nieuwenhuizen die in Middelharnis voorganger was en oprichter van Het Nut (1784 te Edam).

Piet Visser vertelde aan de hand van bewaard gebleven notulen over het twistgesprek tussen de doper Van Braght en de gereformeerde predikant Aemilius, een gesprek met publiek dat plaats vond in Oud-Beijerland op 8 april 1663. Van Braght bleek theologisch zeer goed onderlegd en troefde Aemelius op alle punten af.

Een bezoek met de vorige predikant ds. Smink aan het voormalig schuilkerkje - eertijds niet geheel ongevaarlijk door de veel te grote toeloop bij de zondagse diensten - ging vooraf aan het zingen van enkele opwekkingsliederen door een gospelkoor, één van de twee koren die de gemeente rijk is. Een enthousiaste afsluiting van een bijzondere en interessante dag.

Tijdens deze bijeenkomst van de DHK waren er twee boekpresentaties:
Van beleren tot beleven door Alfred van Wijk, de vervolgstudie op zijn dissertatie over het doopsgezinde catechisatieonderwijs uit 2007 en:
Geen ander fundament. Altkoloniër Mennonieten in Bolivia, een artistiek en antropologisch fotoboek met een uitvoerige inleiding van Karin de Bont.

Bart Smits