Amsterdam, 2 maart 2014
symposium van: Seminarie & DVN, DHK, VU over
Frits Kuipers 'messiaans communisme'

Op 6 maart 2014 werd in het Auditorium van de VU een symposium gehouden over de betekenis van de doopsgezinde theoloog en predikant Frits Kuiper, die in 1974, op 7 maart, overleed. Het werd voorbereid door het Doopsgezind Seminarie en de DHK en last but not least de Doopsgezinde Vredesgemeente Nederland. Zie hier de uitnodiging met sprekers voor het dagprogramma

De organisatoren waren:
Drs. Karel E. de Haan, Doopsgezinde Vredesgemeente Nederland
Dr. Alle G. Hoekema, oud-docent Doopsgezind Seminarium en Vrije Universiteit
Dr. Pieter Post, oud-docent Doopsgezind Seminarium
Prof. dr. Piet Visser, hoogleraar Doopsgezind Seminarium (dagvoorzitter ochtend)
Drs. Anna Voolstra, voorzitter Doopsgezinde Historische Kring (dagvoorzitter middag)

Frits Kuiper_CU_uit_DB_1975 De _terugkeer _van _de _kludde Naar_messiaans_communisme_Frits_Kuiper

Tijdens het symposium werden twee boeken gepresenteerd resp. aangekondigd, Van het eerste, een monografie door Pieter Post, was de hoofdtitel gelijknamig aan die van het symposium:
Naar een messiaans communisme : Frits Kuiper (1898-1974) dopers theoloog, uitgeverij Narratio. € 15,-
Het tweede, een biografie, bibliografie en briefwisseling-uitgave, door Karel de Haan: De terugkeer van de kudde : Biografie van ds. Frits Kuiper, waarin opgenomen : de correspondentie tussen Frits Kuiper en K.H. Miskotte,
uitgeverij Skandalon, € 20,-,
Bij Karel de Haan af te halen:  Mariaweg 8, Oosterbeek.
Indien toegestuurd, dan € 23,50 op: NL61INGB0003609262 t.n.v. penningmeester DVN, Mariaweg 8, Oosterbeek, o.v.v. ‘De terugkeer van de kudde’. met vermelding adres.

In idA,maandblad van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam, jaargang 53, nr. 4, april 2014, schrijft Dirk Visser, langjarig  oud-secretaris van de DHK, eerst een schets van Frits Kuiper (klik hier en scroll door naar pagina 4) en geeft vervolgens zijn impressie van dit congres (scroll verder door naar pagina 5).

N.B. Het boek van De Haan zou aanvankelijk een andere titel krijgen; De toekomst in ons midden, een titel die nog in de tekst van de programmafolder staat, die ook op deze website aanklikbaar is.