Wageningen 10 mei 2014
Doopsgezind Nederland & WO-II
Voorjaarsbijeenkomst 2014

gebroken geweertje op plaquette

 

In 2015 is het 75 jaar geleden dat Hitler-Duitsland ons land bezette. Daarop vooruitlopend organiseerde de Doopsgezinde Historische Kring alvast op 20 mei 2014, in Wageningen, een symposium dat de vraag centraal zou stellen hoe doopsgezinden deze duistere tijden zijn doorgekomen. Zie hier de uitnodiging met toelichting op het dagprogramma.

Uiterlijk 5 mei 2015 verschijnt het jaarboek van de DHK: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks nummer 41 (2015) met daarin opgenomen de lezingen van dit symposium, onder gasteindredacteurschap van Alle Hoekema.

Men kan het programma met discussie en lezingen - m.u.v. die van Adriaan Plak - voorlopig óók alsnog - in audio - meemaken (zij het dat de discussiebijdragen niet altijd integraal goed verstaanbaar zijn en dat men het gemis van het getoonde illustratiemateriaal voor lief moet nemen), door achtereenvolgens de onderstaande linken aan te klikken:

Helaas is de audio van de bijdrage van ADRIAAN PLAK onbruikbaar geworden doordat spreker het opnameapparaat trachtte te gebruiken als een laser-pointer bij zijn als dia's geprojecteerde illustratiemateriaal.