Steenwijk, Fredeshiem 30 mei 2015
De Broederschapshuizen
Voorjaarsbijeenkomst 2015

Zie hier de uitnodiging met toelichting op het dagprogramma
Hieronder het verslag

Zaterdag 30 mei 2015 vond de DHK-voorjaarsbijeenkomst plaats op Buitengoed Fredeshiem, even buiten Steenwijk. Een toepasselijke locatie gezien het thema van de dag: de doopsgezinde Broederschapshuizen. In het programma deze keer niet alleen aandacht voor het verleden, maar ook voor heden en toekomst. Ca. 80 deelnemers reisden af naar De Bult.

In de eerste lezing, gehouden door Mechteld Gravendeel, archivaris/bibliothecaris Doopsgezinde gemeente Haarlem, kwam in vogelvlucht de geschiedenis van de Gemeentedagbeweging en de Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk voorbij.
Vanaf de oprichting van de Vereniging voor Gemeentedagen onder Doopsgezinden in 1917, op initiatief van ds. T.O. Hylkema, via de bouw van de broederschapshuizen in Elspeet, Steenwijk en Schoorl naar het werk van de diverse Arbeidsgroepen.
En na de oorlog van de oprichting de Gemeenschap van Doopsgezind Broederschapswerk, via het vormingswerk dat vanaf de jaren ’60 steeds belangrlijker werd, naar het huidige takenpakket van de GDB.

Als tweede spreker vertelde Fredeshiem-kenner Piet Vellinga over de bouwhistorie van dit broederschapshuis. Hij liet ons de allereerste schetsen zien, maar ook tekeningen van de meest recente verbouwing waarin op ingenieuze wijze oud met nieuw verbonden werd. Niet alleen het hoofdgebouw werd belicht, maar ook de overige bebouwing op het grondgebied. Sommige gebouwen bleken een verrassende historische achtergrond te hebben.

Na deze onderhoudende lezing zette ds. Pieter Post, kenner van het Doopsgezinde kerklied bij uitstek, in een heldere presentatie uiteen hoe de Gemeentedagbundel (verschenen in 1933) tot stand kwam. Onder zijn leiding zongen we (of deden een poging daartoe) drie Broederschapsliederen die speciaal geschreven waren voor de broederschapshuizen in Elspeet, Steenwijk en Schoorl.

Na de lunchpauze wist Wieteke van der Molen, predikant en directeur/beheerder van Dopers Duin, het broederschapshuis te Schoorl, haar luisteraars via prachtige beelden mee te voeren in de bijzondere sfeer op Dopers Duin.

Het verhaal van Kalle Brüsewitz sloot daar goed bij aan:
hij vertelde over zijn eigen ervaringen als dopeling op Dopers Duin. Een gebeurtenis die hem vers in het geheugen lag aangezien zijn doop pas twee weken eerder had plaatsgevonden.

Broederschapshuispredikante Marion Bruggen sloot de dag af; zij bracht in haar verhaal naar voren dat de huizen, ook in de huidige tijd en het huidig (commercieel) gebruik, nog altijd functioneren als plek van bezinning voor de doopsgezinde broederschap en daarbuiten.

Na het officiële programma en de thee liep een aantal deelnemers, ondanks de wisselvallige weersomstandigheden, het inspiratiepad op het terrein van het buitengoed.
Zo werd een dag vol bezinning op toepasselijke wijze afgesloten.

Mechteld Gravendeel

Zie voor oudere literatuur over de - in het bovenstaande genoemde - gemeentedagbeweging en haar opvolgers bijvoorbeeld een gedeelte uit het artikel van Annie Rekker-van der Werff: 'De eerste vrouwelijke predikanten in Nederland', uit DB 35/36 (2009/2010), pp. 411-440, met name de pagina's 432 tot 438.
Klik voor een visie op die Gemeentedagbeweging ook op onderstaande linken voor de artikelen die verschenen in het Doopsgezind Jaarboekje 1977, Kollum, 1977 (pp. 31-46) waarin  deze beweging en de haar opvolgende gestalten werden geëvalueerd, onder de verzameltitel:
Een bewogen beweging 1917-1977: Gemeentedagbeweging - Elspeetse Vereniging - Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk, zestig jaren bewogen beweging
Respectievelijk waren dat de volgende artikelen (klik aan voor de tekst in pdf):
De Gemeentedagbeweging, door C. Nijdam (herduk van de terugblik 'Herdenking', uit: 'Onze eerste tien jaren') (pp. 31-35)
De Elspeetse Vereniging, door Cor Inja, (pp. 35-37)
De Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk, door Meintje Kuitse, (pp. 37-40)
Een nieuw perspectief, door Jelle Keuning, (pp. 41-44)
Een open toekomst, door Jaap Cuperus, (pp. 45-46)
Klik hier voor al deze 5 artikelen achter elkaar.