Amsterdam najaar 2018

Amsterdam, 1 december 2018
de familie Müller en de bibliotheek
Najaarsbijeenkomst 2018

Lees hier, op de uitnodigingsbrief, het volledige programma van die dag.

In samenwerking met de stichting tot beheer van de bibliotheek van de VDGA (=Verenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam), werd  de halfjaarlijkse studiedag van de DHK in het najaar van 2018 gehouden in de Singelkerk te Amsterdam.

Genoemde stichting beheert de collectie Mennonitica die bij de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam is ondergebracht.

Deze twee instellingen: de stichting tot beheer van de bibliotheek van de VDGA en de Doopsgezinde Historische Kring werken al jaren lang samen en daarom vond de DHK dat het tijd werd om hier aandacht aan te besteden. Er was bovendien een goede aanleiding om dit te doen:

De familie Müller heeft namelijk een grote collectie brieven aan de doopsgezinde bibliotheek geschonken.

Johannes Mueller
Johannes Müller (1786-1853), de broer van "Menniste Paus" Samuel Muller (welke laatste zijn naam zonder umlaut ging schrijven), begon in mei 1809 in Amsterdam een Duitse boekhandel, die tijdens zijn leven een begrip werd in Nederland.
De meer dan duizend brieven, waarvan het grootste deel is gericht aan Johannes en zijn vrouw Aletta, zijn afkomstig van familieleden, vrienden en collegae boekhandelaren. Onverwoestbare liefde, een diep religieus leven en vriendschap spelen in vrijwel alle correspondentie een rol, behalve de strikt zakelijke.

Frederik Muller

Er zijn ook  brieven van en aan Samuel. De zoon van Samuel, Frederik Muller, was in de leer bij Johannes en is later een begrip geworden in de wereld van de boekhandelaars.

 

Eerst gaf Piet Visser een inleiding over geschiedenis, doel en omvang van de Doopsgezinde Bibliotheek van Amsterdam en de relatie met Bijzondere Collecties van de UvA. Vervolgens vertelde een nazaat van Müller verhalen over de familie en hield Adriaan Plak een inleiding over het belang van de geschonken brievencollectie en over het leven van Johannes Muller.

Een _kist _vol _brieven _Web (1)

Daarna werd het boek 'Een kist vol brieven : de doopsgezinde familie Müller en hun boekhandel in Amsterdam' aangeboden. Daarin is een selectie uit de brieven opgenomen (voor een deel in het Duits), met een inleiding door Adriaan Plak.

Zie voor details hier.

+++

 

Ook werd op deze dag de start gepresenteerd van de online-versie van het project - dat jaren geleden al in de mennoniticazaal in Amsterdam begonnen was - om bio- en bibliografische gegevens van alle (overleden) doopsgezinde predikanten in Nederland te verzamelen.“Doopsgezinde Dominees” heet het op deze site DHKonline, aanklikbaar onder het menu: DD. Er zal nog flink wat tijd overheen gaan voordat alle circa 700 personen, zo mogelijk met portretjes, op de site vertegenwoordigd zijn.

Last but not least werd op 1 december afscheid genomen van 2 vrijwilligers bij de bibliotheek: Trynke Voolstra en Betty Lavooij.
Trynke Voolstra werkte ruim 25 jaar als vrijwilligster op de bibliotheek.
Doopgezinde Dominees was haar laatste project.
Betty Lavooij had er 23 jaar opzitten; haar laatste project was het sorteren en in de catalogus invoeren van de brieven van de familie Müller.

Na afsluiting van het programma in de Singelkerk, had men de gelegenheid de zaal Bijzondere Collecties te bezoeken en om aansluitend een tocht in een Amsterdamse rondvaartboot te maken, waarbij op zo veel mogelijk doopsgezinde plekken opmerkzaam werd gemaakt.

Tegen 16:00 uur werd de dag besloten met thee in de Singelkerk, waar men ook genoemd boek 'Een kist vol brieven' in ontvangst kon nemen, inclusief een los vel met de genealogie van de familie Müller.