Giften

Onze vereniging is een kerkelijke instelling die verbonden is aan de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS), het is een zgn. zelfstandig onderdeel van de ADS. Onze vereniging valt onder de ANBI groepsbeschikking van de ADS.

Giften, legaten en nalatenschappen zijn daardoor vrij van successierechten en kunnen als gift van de belastingopgave worden verrekend.

Ons fiscale ANBI nummer is : 343461983015

 

Ons bankrekeningnummer is NL36 INGB 0004 3493 37
t.n.v. Doopsgezinde Historische Kring te Oostzaan