Het lidmaatschap kan ieder moment ingaan en opgezegd worden.

Alleen natuurlijke personen kunnen lid worden. Doopsgezinde gemeenten en andere instellingen kunnen abonnee worden.

De kosten van het lidmaatschap bedragen € 40,- per jaar, abonnees betalen het zelfde bedrag.

De leden en abonnees krijgen jaarlijks de Doopsgezinde Bijdragen.
De DHK organiseert twee maal per jaar een bijeenkomst met lezingen en/of een excursie over doopsgezinde en aanverwante onderwerpen.
Regelmatig worden (al dan niet in samenwerking met anderen) seminars en tentoonstellingen georganiseerd.

Nieuwe leden en abonnees kunnen zich schriftelijk (kan ook per email) opgeven bij de penningmeester penningmeester@DHKonline.nl