Doopsgezinde Dominees

Doopsgezinde Dominees

Biografische gegevens
over predikanten
uit het verleden
van de Doopsgezinde Broederschap
in Nederland

In het submenu, rechts hiernaast, alfabetisch doorzoekbaar op achternaam.

De lijst zal langzaam uitdijen.

De artikeltjes worden ook voorzien van fotoportretten.

 

 

{foto links hiernaast: interieur van het doopsgezinde kerkje van Noordhorn: momenteel zonder predikant}

 

Opgenomen zijn (maximaal) de volgende gegevens :

 • volledige voornaam met achternaam
 • geboorte- en overlijdensdatum & -plaats
 • naam van partner(s) met huwelijksdatum & -plaats
 • namen van kinderen
 • (familie)relatie tot andere predikanten
 • vindplaatsen van (al of niet al hier opgenomen) fotoportret
 • opleiding & datum proponentschap
 • ambtelijke loopbaan als predikant & andere functies na verlaten van het ambt
 • titels van gepubliceerde boeken & artikelen zoals vermeld in Picarta
 • gearchiveerde brieven
 • overige bijzonderheden (bestuurs- & nevenactiviteiten, onderscheidingen)
 • gegevensbronnen