Doopsgezinde Dominees

Doopsgezinde Dominees

Biografische gegevens van
overleden predikanten
die vanaf eind 18de eeuw de
Doopsgezinde Broederschap
in Nederland hebben
gediend

In het submenu, rechts hiernaast, alfabetisch doorzoekbaar op achternaam.

De lemma’s zijn zoveel mogelijk voorzien van portretten.

 

 

{foto: Interieur van het doopsgezinde kerkje van Noordhorn}

 

Opgenomen zijn de volgende gegevens :

  • volledige naam en voornamen
  • doop- trouw en begraafgegevens
  • (familie)relatie tot andere DG predikanten
  • portret met vindplaats of een verwijzing naar een portret
  • opleiding  en datum proponentschap
  • ambtelijke loopbaan met standplaats
  • gepubliceerde boeken en artikelen – een keuze
  • gearchiveerde brieven
  • overige bijzonderheden
  • gebruikte bronnen