APPELDOORN, Johan Gerrit

Johan Gerrit APPELDOORN

Personalia
Geboren: 12 november 1862 te Harlingen
Overleden: 7 februari 1945 te Bilthoven
Gehuwd op 30 september 1897 te Amsterdam met Cornelia Elizabeth van der Wissel (overleden 1936); het echtpaar kreeg twee dochters: Joukje en Nelly.
Foto: Doopsgezind Jaarboekje 1984

 

 

 

 

Opleiding
Proponent: 26 september 1888
Gepromoveerd: 22 januari 1903 Universiteit van Amsterdam

Ambtelijke loopbaan als predikant

Gorredijk-Lippenhuizen 27 jan 1889 - 16 okt 1904
Emden 23 okt 1904 - 1 jun 1916
en als hoogleraar              
Doopsgezind Seminarium,
Amsterdam
23 okt 1916 - 1 jun 1933
Universiteit van
Amsterdam in de ethiek
23 okt 1916 - 1 jun 1933

Publicaties Picarta tot 6 april 2016

 • Het wezen der dingen Wagner, Charles / Veldt / [1901]
 • Levensdrang Charbonnel, Victor / Veldt / [1898]
 • Bij het portret van Prof. Dr. H.J. Elhorst, oct. 1861- maart 1924 / Doopsgezind Jaarboekje / 1925 (SK 3391)
 • Vrijheid in betrekking tot willen en voorstellen; Rede bij de aanvaarding van het hoogleraarsambt in de Godgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam en aan de Kweekschool der Algemeene Doopsgezinde Sociëteit den 23en October 1916 uitgesproken / Amsterdam / 1916 (SK 5918)
 • Die Mennoniten. In: Die religiösen Gemeinschaften der Mennoniten, Baptisten, Theosophen, Evangelischen Gemeinschaft und Methodisten; fünf Vorträge… beim 5. Weltkongress für Freies Christentum und Religiösen Fortschritt / Berlin / 1910  (SK 10693)
 • Opteekeningen 1914 – 1916 van Johan Gerrit Appeldoorn / O. Schutte / 1965 (getypt dagboek)

 

Artikelen

 • Algemeene Doopsgezinde Sociëteit; De jaarlijksche oproep / De Zondagsbode / 1927 (mede-auteurs A. Binnerts SZ. En P. Feenstra Jr.) (SK 3413)
 • De Doopsgezinde streven en opvattingen / De Zondagsbode / 1910 (SK 1804)
 • Sören Kierkegaard / Theologisch Tijdschrift / 1900 (SK 6876)
 • Het object der religie / Theologisch Tijdschrift / 1901 (SK 6904)
 • Over de verwantschap onzer wetenschappelijke en  aesthetische beoordelingen / Nieuw Theologisch Tijdschrift / 1912 (SK 7175)
 • Geloof en rede in de scholastiek / Nieuw Theologisch Tijdschrift / 1924 (SK 7429)
 • Eene inleiding tot de Pensees van Pascal / Nieuw Theologisch Tijdschrift / 1921 (SK 10436)
 • Over de Mennoniten in Duitschland / Doopsgezind Jaarboekje / 1910 (SK 11059)
 • Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen; … (Matthäus 3, 2 ) / Mennonitische Blätter / 1908 (SK 12107)
 • Predigt zum Schillerfest / Monatsblätter der Mennonitengemeinden Crefeld und Emden / Schiller / 1905(?)

Overige bijzonderheden

 • Mede aangemoedigd door zijn vrouw deed hij doctoraal examen in de theologie.
 • 1914-1916 waren moeilijke jaren in Emden als niet-duits gezin. (Zie “Opteekeningen 1914 – 1916” bij de boeken).

Bronnen