Jurriën ATTEMA

Personalia
Geboorte: 1838 te Leeuwarden
Overleden: 24 april 1908 te Arnhem

Opleiding
Proponent: datum onbekend

Ambtelijke loopbaan als predikant
Nijmegen 20 jan 1861 – 1 mei 1881
            
Publicaties Picarta tot 13 augustus 2008

Boeken

  • Afscheidswoord tot de doopsgezinde gemeente te Nijmegen. Uitgesproken 1 mei 1881 / Nijmegen / 1881


Artikelen

  • Jan Godschalks van Elten / Doopsgezinde Bijdragen / 1874
  • Nog het een en ander uit Nijmegen / Doopsgezinde bijdragen / 1875
  • De geschiedenis der godsdienst op de catechisatie / Nieuw en oud / 1870


Overige bijzonderheden

  • Nadat ds Attema zijn ambt had neergelegd in Nijmegen heeft hij deze gemeente nog vele jaren als lid van de kerkeraad en als boekhouder gediend.


Bronnen