BAKKER, Adolphina Henriëtte Anne

Adolphina Henriëtte Anne BAKKER

Personalia
Geboren: 27 juli 1907 te Hoorn
Overleden: 8 okt. 1983 te Middelburg
Ongehuwd. Ze woonde met haar vriendin S. van Wijck op het Molenwater in Middelburg. Foto in Doopsgezind Jaarboekje 1984

 

 

 

 

 

 

Opleiding
Proponent: 22 juni 1932
Promotie: 1933

Ambtelijke loopbaan als predikant en in overige functies

als lector aan de theologische faculteit
van de Rijksuniversiteit Utrecht
    1934 -     1940
als predikant              
Middelburg 27 okt 1940 - 13 aug 1972
in combinatie met Goes 27 okt 1940 - 13 aug 1972
in combinatie  met Vlissingen 7 jan 1968 - 13 aug 1972

Publicaties Picarta tot 13 april 2016

Boeken

 • Brieven / Vereeniging voor Gemeentedagen v. Doopsgezinden / 1929-1936, 1936-1942,  (SK 1948)
 • A study of Codex evang. Bobbiensis, part. I., Proefschrift / Amsterdam / 1933
 • Die Frau als Trägerin des Evangeliums im Leben der Täufergemeinden / 6de Doopsgezinde
 • Wereldcongres in Kahlsruhe / 1957 (SK 221)
 • Voortrekkers en Stilstaanders. Vijftien generaties dopers leven in Zeeland. Tentoonstelling in het Rijksarchief in Zeeland (Middelburg), mede-redactielid S. Voolstra, 1975

 

Tijdschriften

 • Uit de Bijbel, artikelen in ADW:  29/1-12/2 1949, 28/1-18/2 1950, 10-24/3 1951, 26/1-16/2 1952, 13-27/2 1954, 20/8-24/9 1955 en 7/4 --5/5 1956
 • De vrouw als draagster van het evangelie in de doopsgezinde gemeente / ADW/ 16 & 23 nov. 1957 (SK 8077)
 • Herdenken van het twintig-jarig bestaan van de Vereeniging voor Gemeentedagen van Doopsgezinden / Brieven / 1937 (SK 3537)
 • Jezus en het Oude Testament / Brieven / 1935 (SK 7679)
 • Over den brief aan de Hebreën / Brieven / 1936 (SK 7702)
 • Beginselverklaring van de Arbeidsgroep tegen de Krijgsdienst / Brieven / 1937 (7720)
 • Wat betekent de bijbel voor ons / Brieven / 1937 (SK 7721)
 • Wij en het wereldgebeuren van deze tijd / Brieven / 1937 (SK 7722)
 • Jezus Christus, zoals de bijbel ons hem brengt / Brieven / 1938 (SK 7746)
 • Het kruis, mede-auteurs H.C. Leignes Bakhoven en J.E. van Brakel / Brieven / 1939 (SK 7776)
 • De nieuwe mensch (Col. 3:10, 12-14) / Overdenkingen / 1940 (SK 7781)
 • Wat leert de Bijbel ons over de Heilige Geest?/ Stemmen uit de Doopsgezinde Broederschap / 1956 (SK 8048)
 • Hemel, hel, hiernamaals, mede-auteurs H.B. Kossen en J.M. Leendertz, Fundament en Bouwstenen / 1960 (SK 8149)
 • Efficiency in de gemeente / Stemmen uit de Doopsgezinde Broederschap / 7(1958 ) 89
 • Het gezag van Christus in de gemeente / Stemmen uit de Doopsgezinde Broederschap / 9(1960) 1
 • Een merkwaardige vondst / Stemmen uit de Doopsgezinde Broederschap / 3(1954) 100
 • Schriftuurlijk? 9(1960) 13
 • Wat leert de Bijbel ons over de Heilige Geest? 5(1956) 96
 • Doperse gemeente in bijbels perspectief / Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks / 1976

 

Brieven
Den Haag, Nederlands Letterkundig Museum

 • Den Haag, LM : VDA inv.nr. 260 / Brieven van Paul Peter Henri Huf (1891-1961) en A.H.A. Bakker aan Wilhelmus Johannes Maria Antonius Asselbergs (1903-1968)

 

Overige bijzonderheden

 • Toen de oorlog in 1940 begon, brak dr. Bakker haar wetenschappelijke carrière af en begon ze als predikante op Walcheren.
 • Ze was nauw betrokken bij de oprichting van de “Vereniging voor Gemeentedagen van Doopsgezinden”, het huidige G.D.B. en redigeerde van 1939-1942 de “Brieven” die deze vereniging uitgaf.
 • In 1947-1948 was zij redactrice van de “Vredesbrief”.
 • Vanaf het begin (1949) tot 1959 was zij lid van de Commissie ter Publicatie.
 • Ds Bakker is lid geweest van de A.D.S. van 1956 tot 1968, de laatste 8 jaar zat ze in het Dagelijks Bestuur.
 • Van 1975 tot 1981 was zij actief lid van het Overlegorgaan Kadertraining en Vorming.
 • Vanaf het eerste begin (1958) was ds Bakker betrokken bij het vormingscentrum “Van Eeghenhuis” in Aardenburg, van 1969-1981 als voorzitter.
 • Buiten de doopsgezinde gemeenten is ze ook actief geweest o.m. als bestuurslid van de Stichting Verpleeg- en Rusthuizen in Zeeland (1949-1978).
 • Een belangrijke rol heeft ze vervuld in het moderamen van de Middelburgse Raad van kerken.
 • Toen zij met emeritaat ging werd dr Bakker benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.


Bron

 • A.D.W. 38 (1983), 15 oktober
 • A.D.W. 38 (1983), 22 oktober
 • Doopsgezind Jaarboekje 1984, p. 13-16 (met foto op p. 13)